Фирми
text size:
print page
Бизнесът на фирмите от групата на КЦМ 2000 е организиран от добива и преработката на минерални суровини до крайни метални продукти, от технологичния инженеринг, индустриалния и стопански сервиз до най-атрактивните и съвременните форми на търговската дейност.