text size:
print page
На територията на своите фирми, КЦМ 2000 АД има възможност да реализира проекти по предложение на потенциални партньори и инвеститори. Предимство е наличието на свободна площ и инфраструктура на производствените площадки, включваща:
енергоснабдяване (ток, вода, вкл. химически очистена вода, природен газ, сгъстен въздух, кислород);

транспортни връзки (пътища, железопътен транспорт, въздушен транспорт);

съобщителни комуникации - вкл. интернет;

пречиствателна станция за отпадни производствени води;

легализирано и в съответствие с изискванията на ЕС депо за твърди индустриални отпадъци;

действаща система за управление на отпадъци;

действаща надеждна система за опазване и охрана на имуществото;

други специфични дадености.


В непосредствена близост до КЦМ 2000 АД е най-голямото карго летище на Балканите.
Поради централното разположение на КЦМ 2000 АД във вътрешността на страната, връзката с морските пристанища се осъществява чрез автомобилен и железопътен транспорт по отлично развита пътна мрежа. Най-близките пристанища са:
България - гр. Бургас - 280 км;

Турция - гр. Истанбул 380 км;

Гърция - гр. Солун - 250 км.


На база на горните условия КЦМ 2000 АД е открито да обсъжда разгръщането на нови производствени и търговски дейности.