text size:
print page


Иван Добрев
Главен директор, дирекция „Развитие и оперативни дейности”, КЦМ 2000 АД, зам. председател на НС на КЦМ АД


Образование и специализации:

1994 – 1999 г. – Технически Университет гр.София, филиал гр.Пловдив, специалност „Транспортна техника и технологии”.


Професионален опит:

2000, август – 2001, април – оператор ЕИМ „Векта” ООД, Пловдив;

2001, май – 2004, декември – механик, КЦМ АД;

2005, януари – 2006, октомври – ръководител звено „Нови проекти”, КЦМ 2000 АД;

04.10.2006, октомври – 31 декември 2012 г. – ръководител управление „Техническо”, КЦМ АД;

От 09 юни 2006 г. – член на Управителен съвет на КЦМ АД;

01 януари 2013 г. – главен директор, дирекция „Развитие и оперативни дейности”, КЦМ 2000 АД.


Владее английски и руски език.