text size:
print page


Румен Цонев
Главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, председател на НС на КЦМ АД


Образование и специализации:

1980 – 1985 г. – завършва ВХТИ – София, специалност „Металургия на цветните метали“;

1991 – 1993 г. – завършва УНСС – София, специалност „Международни икономически отношения“.


Професионален опит:

1985 – 1990 г. – научен сътрудник в Институт по цветна металургия, Пловдив;

1990 – 1991 г. – специалист във фирма БИСИ ООД София, клон Пловдив;

1991 – 1995 г. – специалист направление „Инженеринг“, КЦМ;

1995 – 2004 г. – ръководител направление „Инженеринг“, КЦМ АД;

2004, април – 31 декември 2012 г. – главен директор „Корпоративно развитие“, КЦМ 2000 АД.

01 януари 2013 г. – главен изпълнителен директор, КЦМ 2000 АД.


Владее английски и руски език