text size:
print page
Персоналът на лабораторията се състои от 55 човека, 20 от които са с инженерно или университетско висше образование по химия или физика.


Длъжностите са разпределени на няколко нива:

лаборанти /със средно специално образование/;

старши лаборанти /с висше образование/;

аналитици – пробирен анализ /с висше образование/;

химици, физици /с висше образование/;

химици-методисти и физик-методист / с висше образование/.

инж. Ирина Минчева

Ръководител лаборатория