text size:
print page
Тестер за електрически инсталации UNITEST EURO test

Преносим уред за измервания и тестове на електрически инсталации и системи до 1000 волта.

Тестерът се характеризира със следните функции:
измерване на импеданса на контур „фаза-защитен“ проводник и очакван ток на късо съединение при напрежение до 264 волта;

измерване на импеданса на линия и очакван ток на късо съединение до 440 волта;

измерване на земно напрежение (напрежение м/у земя и заземен или занулен обект);

измерване на съпротивление на контура N-PE в ТТ системи;

определяне въртенето на полето до 440 волта;

измерване на RCD (дефектно-токови устройства) с номинален дефектен ток от 10 до 1000mA, допирно (контактно) напрежение и време за изключване, включително и по метода на нарастването на тока;

RCD анализ за тестване на всички RCD параметри;

тест за непрекъснатост и нискоомност от 0 до 2000;

измерване на напрежение на задействане на максимално напреженови защитни устройства;

измерване на съпротивление на изолацията с тестови напрежения от 50 до 1000 волта;

локатор за откриване и проследяване на кабелни линии;

измерване на ток с клещов адаптер от 0 до 200 А;

измерване на мощност и енергия;

измерване на хармоници на тока и напрежението до 21;

измерване на съпротивлението на заземяване по няколко възможни начина с измервателни сонди или токови клещи;

измерване на специфично съпротивление на почвата;

вградена памет за 3000 измервания;

графична помощ с текст и схеми за измерванията;

функция за автоматично изключване.Amprobe AMB 5kV-D

Професионален инструмент, предназначен за измерване на изолационно съпротивление от 100 к до 500 G чрез прилагане на постоянни изпитателни напрежения от 500 до
5000 V, както и за измерване на постоянни и променливи напрежения до 5000 V.


Уред за изпитване с повишено постоянно напрежение (кенотрон) Phenix Technologies 4100-10

Професионален инструмент, предназначен за тестване с постоянно напрежение на електрически кабели, прекъсвачи, двигатели и друго високоволтово оборудване. Напрежението което може да бъде приложено с него е от 0 до 100 kV постоянно при ток от 0 до 20 милиампера.


Уред за изпитване с повишено променливо напрежение (кенотрон) Phenix Technologies 660-10Р

Професионален инструмент, предназначен за тестване с променливо напрежение с честота 50 херца на електрозащитни средства и други електрически съоръжения. Напрежението, което може да бъде приложено с него е от 0 до 60 kV променливо с промишлена честота при ток от 0 до 10 милиампера.