text size:
print page
Наименование на услугатаНормативен акт за контрола
1
Контрол на електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 волта
1.1
Контрол на защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токови, RCD, Fi устройства)
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.
1.2
Контрол на импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.
1.3
Защитни заземителни инсталации – проверка и измерване на съпротивлението на повторни заземители и заземителни контури
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.
1.4
Мълниезащитни заземителни инсталации – проверка и измерване на съпротивлението на заземяване
Наредба №4 МЗСВСОП 2010 г.
1.5
Контрол на съпротивление на изолация – измерване на съпротивление на изолация с мегаомметър на кабел НН
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.


2
Контрол в електрически уредби с напрежение над 1000 волта
2.1
Защитни заземителни инсталации в уредби с напрежение над 1000V – проверка и измерване на съпротивлението на заземяване
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.
2.2
Мълниезащитни заземителни инсталации уредби с напрежение над 1000V – проверка и измерване на съпротивлението на заземяване
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.
2.3
Контрол на съпротивление на изолация – измерване на съпротивление на изолация с мегаомметър на кабел СрН
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.
2.4
Контрол на съпротивление на изолация – измерване на съпротивление на изолация с мегаомметър и определяне на R60/R15 на трансформатор
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.
2.5
Изпитване на кабел СрН с повишено напрежение
Наредба №3 УЕУЕЛ 2004 г.
Наредба №16-116 ТЕЕ 2008 г.


3
Контрол на електрозащитни средства в експлоатация
3.1
Изпитване на диелектрични ръкавици
Наредба №22 ИЕСЕ 2006 г.
3.2
Изпитване на диелектрични боти и ботуши
Наредба №22 ИЕСЕ 2006 г.
3.3
Изпитване на изолационни щанги, оперативни и от комплект преносими заземители
Наредба №22 ИЕСЕ 2006 г.
3.4
Изпитване на указател за напрежение над 1000 волта
Наредба №22 ИЕСЕ 2006 г.