text size:
print page


1. Aпаратура за изокинетичен пробоотбор TECORA ISOSTACK


Прах - емисии, имисии

2. Аспиратор Tekora Bravo M2


Прах - емисии, имисии3. Аспиратор GSM


Прах - емисии4. Газанализатор HORIBA PG-250


Емисии на SO2, CO, NOX5. Газанализатор Testo 350


Емисии на SO2, CO, NOX6. Диференциален манометър Testo 520


Газов дебит7. Диференциален манометър Testo 512


Газов дебит8. Термохигрометър Testo 645


Газов дебит9. Везна аналитична Sartorius BP210S


Прахове- емисии и имисии;
Води - суспендирани вещества и разтворени вещества, сулфати и др.10. Везна аналитична Precisa XR 205 SM-DR


Прахове- емисии и имисии;
Води - суспендирани вещества и разтворени вещества, сулфати и др.11. рH и кондуктометър Consort C 535


pH-води, почви;
Електропроводимост – води;
Разтворен кислород12. рH – метър с комбиниран електрод Lovibond SensoDirect pH200


pH-води, почви13. Апаратура за микровълново-асистирано минерализиране на проби MILESTONE ETHOS 1


Прахове, почви, води – йонен състав14. Апаратура за минерализиране на общи цианиди Behrotest ® CN6


Води - цианиди15. Атомно-абсорбционен спектрофотoмeтър PERKIN ELMER-2380


Емисии и имисии на тежки метали във въздух, води и почви16. Атомно-абсорбционен спектрофотoмeтър Varian SpectrAA 10


Арсен, живак17. UV/VIS спектрофотометърVarian Cary 1E


Йонен състав на води18. Спектрофотометър Macherey-Nagel Nanocolor 500D


Йонен състав на води19. Интегриращ шумомер Delta HD 9019 и звуков калибратор B&K HD9101


Промишлен шум20. Анемометър с термо - и хигрометър Testo 410-2


Скорост на движение, температура и влажност на въздуха