text size:
print page
Екипът на Лаборатория по екология – Гергана Чакърова, Александър Рангелов, Елена Драгова, Атанас Илиев, Росен Каварджиев,
Неделчо Иванов.
Гергана Чакърова

Ръководител лаборатория

Образование:
Бакалавър, специалност „Химия”, ПУ „Паисий Хилендарски”;

Магистър, специалност „Агроекология“, Аграрен Университет.


Професионален опит:
2001 г. – до настоящия момент: КЦМ АД, Пловдив, Лаборатория по екология


Владее руски и английски език