text size:
print page
Външната логистика планира, осъществява и контролира всички оперативни дейности, свързани с доставката на суровините и енергийните ресурси, необходими за производствената дейност на КЦМ АД. Тя организира и дистрибуцията на произведената продукция, от или до границите на страната заедно със съпътстващите претоварни процеси в пристанища.

Външната логистика подсигурява технологично и технически търговските процеси в КЦМ АД. Транспортът извън границите на страната е специфичен елемент на външно-търговската сделка и грижата за това имат специалистите от КЦМ Трейд ООД. Нерядко транспортните операции, свързани с доставки от или за КЦМ АД, са ангажимент на самите търговски партньори.

Външната логистика се осъществява в тясно сътрудничество с външни доставчици (спедитори и превозвачи), КЦМ Трейд ООД и отделни звена в КЦМ АД .