text size:
print page


Милан Чалъков
Председател на УС на КЦМ АД, ръководител направление „Развитие, инвестиции и екология”, КЦМ 2000 АД.


Образование и специализации:

1983г. завършва – Политехнически институт, гр. Харков, специалност "Обработка на метали под налягане"


получава в Германия, специализация "Опазване на околната среда в металургични предприяния"


Професионален опит:

1983 г. – 1987 г. – технолог отдел "Металугичен", ВМЗ - Сопот;

1987 г. – 1994 г. – технолог в цех "330", КЦМ АД;

1994 г. – 1997 г. – специалист направление "Инженеринг", КЦМ АД;

1997 г. – 2006 г. – ръководител направление „Екология”, КЦМ АД;

2006 г. – 2011 г. - ръководител направление „Нови проекти и екология”, КЦМ 2000 АД;

2011 г. – 2015г. - директор, „Ново оловно производство”, КЦМ АД.

2015 г. - ръководител направление "Развитие, инвестиции и екология", КЦМ 2000 АД.


03 юни 2016 г. – председател на УС на КЦМ АД.


Владее руски, английски и немски език.