text size:
print page


Мариана Гуркопашова
Старши юрисконсулт


Образование и специализации:

1996 г. завършва – Бургаски свободен университет, специалност „Право”


Професионален опит:

1996 г. – 1997 г. – стажант в Окръжен съд - Пловдив;

1997 г. – 2006 г. – юристконсулт, КЦМ АД;

юли 2006 г. – старши юрисконсулт, КЦМ 2000 АД;

03 юни 2016 г. – член на УС на КЦМ АД.


Владее английски език.