text size:
print page


инж. Емил Минчев
Ръководител Обособено цинково производство


Образование и специализации:

1985 г. – 1991 г. – ВХТИ гр.София, специалност „Добив на цветните метали”


Професионален опит:

Септември, 1991 г. – октомври, 1992 г. – апаратчик хидрометалургия, цех ”Мокро извличане”, КЦМ;

Октомври, 1992 г. – април, 1995 г. – майстор участък, цех ”Мокро извличане”, КЦМ;

Април, 1995 г. – юни, 2006 г. – технолог „Производство на цинк и кадмий”, КЦМ АД;

Юни, 2006 г. – октомври, 2006 г. – инженер-металург (заместник началник цех), КЦМ АД;

Октомври, 2006 г. – януари, 2009 г. – старши инженер, металург (отговорник ПКЦ), Обособено цинково производство, КЦМ АД;

Януари, 2009 г. – май, 2009 г. – ръководител група „Оперативно управление на ОЦП”, Обособено цинково производство, КЦМ АД;

Май, 2009 г. – декември, 2010 г. – старши инженер, металург (отговорник ПКЦ), Обособено цинково производство, КЦМ АД;

Декември, 2010 г. – 31.12.2012 г. – ръководител група „Оперативно управление на ОЦП”, Обособено цинково производство, КЦМ АД;

01 януари 2013 г. – ръководител Обособено цинково производство.


Владее английски и руски език.