text size:
print page


Огнян Начков
Директор, дирекция „Финансово-икономическа”, КЦМ АД


Образование и специализации:

1992 – 1996 г. – Стопанска Академия „Димитър Ценов” гр.Свищов, специалност „Счетоводна отчетност”


Професионален опит:

1996 г. – април, 2001 г. – специалист „Маркетинг”, КЦМ АД;

Април, 2001 г. – август, 2001 г. – ръководител сектор” Внос на суровини, материали и реагенти”, КЦМ АД;

Август, 2001 г. – януари, 2003 г. – ръководител сектор „Парични потоци, ценни книжа и операции с валута”, КЦМ АД;

Януари, 2003 г. – май, 2004 г. – ръководите сектор „Парични потоци”, КЦМ АД;

Май, 2004 г. – октомври, 2006 г. – ръководител направление „Финансиране”, КЦМ АД;

Октомври, 2006 г. – 31 декември 2012 г. – старши икономист „Финанси”, КЦМ АД;

01.01.2013 г. – директор, дирекция „Финансово-икономическа”, КЦМ АД.


Владее английски и руски език.