text size:
print page


Ангел Спасов
Ръководител Обособено производство за благородни метали и сплави


Образование и специализации:

1977 г. – 1982 г. – ВХТИ гр.София, специалност „Металургия на цветните метали”


Професионален опит:

Октомври, 1982 г. – февруари, 1984 г. – химик, специализирана лаборатория „Технологична”, КЦМ;

февруари, 1984 г. – ноември, 1984 г. – рафиньор, участък ”Рафинация”, КЦМ;

ноември, 1984 г. – април, 1993 г. – заместник началник „Производство 330”, КЦМ АД;

април, 1993 г. – януари, 2005 г. – технолог „Производство 330”, КЦМ АД;

януари, 2005 г. – октомври, 2006 г. – ръководител предприятие ППБМС, КЦМ АД;

октомври 2006 г. – ръководител Обособено производство за благородни метали и сплави, КЦМ АД.


Владее английски и руски език.