text size:
print page


инж. Николай Старев
Ръководител Обособено оловно производство


Образование и специализации:

1988 г. – 1993 г. – ВХТИ гр.София, специалност „Металургия на цветните метали”


Професионален опит:

Октомври, 1993 г. – април, 1994 г. – разливчик цветни метали, цех”Електролитен, КЦМ;

Април, 1994 г. – февруари, 1997 г. – апаратчик извличане, цех ”Мокро извличане”, КЦМ;

Февруари, 1997 г. – юли, 2001 г. – агломератчик, цех „Аглотопилен”, КЦМ АД;

Юли, 2001 г. – юни, 2006 г. – технолог на цех „Аглотопилен”, КЦМ АД;

Юни, 2006 г. – октомври, 2006 г. – инженер-металург(зам.началник цех), цех „Аглотопилен”, КЦМ АД;

Октомври, 2006 г. – 31.12.2012 г. – старши инженер-металург ООП, КЦМ АД;

01 януари 2013 г. – ръководител Обособено оловно производство.


Владее английски и руски език.