text size:
print page


инж. Стефан Стойчев
Зам. председател на УС на КЦМ АД, дирекция „Производствено-Техническа”, КЦМ АД.


Образование и специализации:

1985 – 1990 г. – ВХТИ гр. София, специалност „Добив на цветни метали”


Професионален опит:

Октомври,1990 г. – януари, 1992 г. – пещар „Пържилна пещ”, КЦМ АД;

Януари, 1992 г. – юли, 2001 г. – технолог ПКЦ, КЦМ АД;

Юли, 2001 г. – октомври, 2006 г. – началник цех „Пържилно-киселинен”, КЦМ АД;

Октомври, 2006 г. – 31 декември 2012 г. – ръководител „Обособено цинково производство”, КЦМ АД;

01.01.2013 г. – директор, дирекция „Производствено-Техническа”, КЦМ АД.

От 09 октомври 2006 г. е член на Управителен съвет на КЦМ АД.


03 юни 2016 г. – зам.председател на УС на КЦМ АД.


Владее английски и руски език.