text size:
print page
Контрол на качеството

Вземането на проби става съгласно БДС EN 12402:2000, препоръчващ пробовземането да се извършва от стопилката по време на процеса на леене.

Пробовземане от блокове се препоръчва в случай на спор или се договаря допълнително между възложителя и доставчика.


Олово метал

Химически анализ по фирмена спесификация 01 /въз основа на БДС 209-75/

Марка99.9999.97
Pb99.99 % min.99.97 % min.
Ag0.001 % max.0.0015 % max.
Cu0.001 % max.0.0015 % max.
Zn0.001 % max.0.0015 % max.
Fe0.001 % max.0.001 % max.
As0.001 % max.0.002 % max.
Sb0.001 % max.0.005 % max.
Sn0.001 % max.0.001 % max.
Bi0.005 % max.0.015 % max.Химически анализ по БДС EN 12659:2002 г.

Марка99.9999.97
Pb99.99 % min.99.97 % min.
Ag0.0015 % max.0.005 % max.
Cu0.0005 % max.0.003 % max.
Zn0.0002 % max.0.0005 % max.
Fe 0.001 % max.
Cd0.0002 % max.0.001 % max.
Ni0.0002 % max.0.001 % max.
As0.0005 % max.0.001 % max.
Sb0.0005 % max.0.001 % max.
Sn0.0005 % max.0.001 % max.
Bi0.01 % max.0.03 % max.

Бисмутно олово

Химически анализ

Bi7.0 % min.
Ag0.01 % max.
Cu0.05 % max.
Sb0.002 % max.
Sn0.001 % max.
Mg0.001 % max.
Pbостатък

Оловно-антимонова сплав


Химически анализ

МаркаPbSb 6.0 AsCuPbSb 5.0 AsCu
Sb5.90-6.10 %4.80-5.00 %
As0.09-0.11 %0.05-0.07 %
Cu0.045-0.055 %0.04-0.06 %
Sn0.01 % max.0,01 % max.
Bi0.03 % max.0.03 % max.
Fe0.005 % max.0.005 % max.
Ni0.002 % max.0.001 % max.
Zn0.001 % max.0.001 % max.
S0.005 % max.0.005 % max.
Se0.005 % max.-
Pbостатъкостатък


Химически анализ по БДС 5145-87


МаркаPbSb3PbSb4.5PbSb6.5
Sb2 - 3.5 %4 - 4.5 %6 - 6.5 %
примеси0.3 % max.0.1 % max.0.1 % max.
Cu0.1 % max.0.015 % max.0.02 % max.
As0.03 % max.0.01 % max.0.01 % max.
Sn0.2 % max.0.01 % max.0.01 % max.
Bi0.05 % max.0.02 % max.0,02 % max.
Zn0.002 % max.0.0015 % max.0.001 % max.
Fe0.01 % max.0.003 % max.0.003 % max.
Pbостатъкостатъкостатък

Оловно-калциева сплав

Основни видове оловно-калциеви сплави

Химически анализ

МаркаPbСа 0.06PbСа 0.12
Са0.055 – 0.065 %0.09 – 0.12 %
Sn0.87 – 0.093 %0.25 – 0.3 %
Al0.005 – 0.009 %0.02 – 0.06 %
Pbостатъкостатък

Оловно-антимонова сплав за акумулатори


Химически анализ

МаркаPbSb3SeТипичен анализ
Sb1 - 3.5 %1.85 %
As0.15 - 0.2 %0.185 %
Cu0.005 - 0.06 %0.056 %
Se0.038 %0.038 %
Sn0.005 - 0.1 %0.018 %
Ag0.01 % max.0.001 %
Bi0.03 % max.0.004 %
Fe0.005 % max.0.001 %
Zn0.001 % max.0.001 %
Общо примеси0.05-
Pb 99.99остатъкостатък

Калаени сплави

Основни видове калаени сплави

Химически анализ

K - 16К - 83
Sb15 - 17 %10 - 12.5 %
Sn15 - 17 %остатък
Cu1.5 - 2 %5.5 - 6.5 %
As0.2 %0.08 %
Fe0.08 %0.09 %
Zn0.06 %0.02 %
Bi0.09 %0.05 %
Ag0.015 %0.01 %
Pbостатък-
общо0.60 %0.30 %

Оловно-калаени сплави

Химически анализ


ПОК 30ПОК 30 - 2ПОК 33ПОК 33 - 2
Sn29 - 30 %29 - 30 %32 - 33 %32 - 33 %
Sb1.5 - 2 %1.5 - 2 %--
Pbостатъкостатъкостатъкостатък


ПОК 40ПОК 40 - 2ПОК 50ПОК 60
Sn30 - 40 %39 - 40 %49 - 50 %58 - 60 %
Sb1.5 - 2 %---
Pbостатъкостатъкостатъкостатък


ПОК 60 – 0.8ПОК 66ПОК 70ПОК 89
Sn58 - 60 %64 - 66 %69 - 71 %87 - 89 %
Sb0.8 %---
Pbостатъкостатъкостатъкостатък


ПОК 90
Sn89 - 91 %
Sb-
PbостатъкКЦМ АД произвежда и оловни сплави със състав по договореност с клиента.Телур

Химически анализ

Марка99.93
Te99.9 % min
Se0.01 % max
Cu0.002 % max
Pb0.001 % max
S0.05 % max
Si0.001 % max
Al0.001 % max
Fe0.001 % max
Na0.01 % max
Общо0.07 %

Щейн и шпейза


Химически анализ


Щейн

Cu15 - 28 %
Pb2 - 5 %
Ag100 - 650 г/т
As0.7 - 2 %
Sb0.5 - 2 %
Fe7 - 12 %
Zn3 - 4 %
Snдо 0.7 %
S12 - 19 %
Na10 - 14 %
Bi0.006 - 0.02%
Hg10 г/т


Шпейза

Cu50 - 60 %
Pb10 - 20 %
Ag0.1 - 0.3 %
Au12 - 24 г/т
As7 - 10 %
Sb10 - 12 %
Fe1.5 % mах.
Zn0.5 % max.
Sn1 % max.
S1 - 2 %
Na0.1 - 0.5 %
Bi0.01 - 0.04 %
Hg10 г/т