text size:
print page
Сребро и сребърни изделия


Сребро

Ag 99.99 % min.Ag 99.96 % min.
Cu0.005 % max.0.01 %
Fe0.0005* % max.0.04 %
Pb0.001 % max.0.03 %
Bi0.001 % max.0.02 %
Te0.003 % max.0.05 %
Pd-0.002 % max.
Pt-0.0004 % max.
Au-0.0005 % max.
Agостатъкостатък

*когато съдържанието на желязо е по-ниска от 0,001


Сребърни изделия

монетни сплави

ювелирни сплави

електрически и технически сплави

сребърни пробиСребро с висока чистота марка от 99,995 до 99,999%


Химичен състав,%
Марка ,% / Сребро не по-малко от 1


Примеси, не повече от 2 Ag 99,995 Ag 9,996 Ag 99,997 Ag 99,998 Ag 99,999
Cu0,00250,00200,00200,00150,0010
Fe0,00250,00200,00200,00150,0010
Pb0,00250,00200,00200,00150,0010
Bi0,00050,00020,00020,00010,0001
Te0,00050,00020,00020,00010,0001
Zn0,00050,00020,00020,00010,0001
Cd0,00020,00010,00010,00010,0001
Sd0,00050,00050,00050,00020,0002
Sn0,00050,00020,00020,00010,0001
Ni0,00020,00020,00020,00010,0001
Pd0,00050,00020,00020,00020,0002
Pt0,00050,00050,00050,00020,0002
Au0,00050,00050,00050,00020,0002
Co0,00050,00020,00020,00010,0001
Se0,00050,00050,00050,00020,0002
As0,00050,00020,00020,00010,0001
Всичко примеси0,0050,0040,0030,0020,001

1 Съдържанието на сребро се определя като разликата от 100% и сумата на примесите, определени при анализа.


2 По споразумение между купувача и доставчика може да бъде определяно съдържанието и на други примеси (по съгласуван метод).