text size:
print page
Цинков сулфат

Химически анализ


ПоказателиМарка АМарка ВМарка СТипичен анализ м. С
I качество II качествоI качествоII качество
Съдържание на цинк в цинков сулфат / ZnSO4. nH2O/, в % , не по-малко от
21,620.033.030.037.039.5
*Съдържание на неразтворими във вода над рН= 4 вещества, в %, не повече от
0.30.40.050.10.040.007
Съдържание на свободна сярна киселина, в % не повече от
0.20.30.050.10.050.0025
Съдържание на желязо, в % не повече от
0.10.50,060.10.020.0035
Съдържание на манган в % не повече от
--0,50.90.030.01
Съдържанието на други примеси се договаря с купувача
------


* За ZnSO4. nH2O прах/пудра/ съдържание на неразтворими във вода вещества се определя над рН= 3