text size:
print page
Търговска марка

Национална регистрация

Свидетелство за търговска марка № 22580 от 27.01.1994 год. издадено от Патентно ведомство на Република България за класове. 1, 5, 6, 14.

Международна регистрация

Свидетелство за търговска марка № 617235 от 02.03.1994 год, издадено от Международната организация за интелектуална собственост за държавите: Германия, Австрия, Бенелюкс, Египет, Македония, Унгария, Чехия, Румъния Турция и Гърция; класове 1, 6, 14.

Свидетелство за търговска марка във Великобритания № 1576556 на 27.06.1994 год., издадено от Патентно ведомство на Великобритания за клас 6.