text size:
print pageКонтрол на качеството

Вземането на проби става съгласно БДС EN 12060:2000, препоръчващ пробовземането да се извършва по време на производството в процеса на леенето.

Пробовземане от блокове се препоръчва в случай на спор или се договаря допълнително между възложителя и доставчика.Цинк метал


Химически анализ по БДС ЕN 1179:2006 г.


МаркаZ1Z2Z3
Zn99.995 %99.99 %99.95 %
Pb0,003 %0,005 %0,03 %
Cd0,003 %0,005 %0,01 %
Fe0,002 %0,003 %0,02 %
Sn0,001 %0,001 %0,001 %
Cu0,001 %0,002 %0,002 %
Al0,001 %--
Цинков прах


Химически анализ по БДС 12732-75 марка ПЦЗ


Zn92.0 %
Fe0,05 %
Cd0,01 %
Cu0,005 %
Pb0,05 %
Sn0,003 %
As0,005 %
Sb0,005 %
Неразтворим остатък0,3 %
Cl0,2 %
остатък на сито с отвор 0,315 мм1,5 %CGG сплави

Химически анализ

МаркаCGG
алуминий(Al)0.2-1.00 %
олово (Pb)0.003 % max
желязо(Fe)0.003 % max
кадмий(Cd)0.003 % max
мед(Cu)0.001 % max
калай(Sb)0.001 % max
цинкостатък


CGG сплавите се произвеждат на основата на цинк, легиран с алуминий.

Цинкова сплав

Химически анализ по БДС ЕN 1774

МаркаZnAl4Cu1(ZL5)ZnAl4Cu3(ZL2)ZnAl4(ZL3)
Al3.8 - 4.2 %3.8 - 4.2 %3.8 - 4.2 %
Cu0.7 -1.1 % max.2.7 - 3.3 % max.0.03 % max.
Мg0.035 -0.06 %0.035 - 0.06 %0.035 - 0.06 %
Pb0.003 % max.0.003 % max.0.003 % max.
Cd0.003 % max.0.003 % max.0.003 % max.
Sn0.001 % max.0.001 % max.0.001 % max.
Fe0.02 % max.0.02 % max.0.02 % max.
Ni0.001 % max.0.001 % max.0.001 % max.
Si0.02 % max.0.02 % max.0.02 % max.
Znостатъкостатъкостатък