text size:
print page
КЦМ Трейд ООД е търговско дружество, част от групата фирми, собственост на КЦМ 2000 АД.

Дейността на КЦМ Трейд ООД обхваща пълния цикъл на пазарното проучване и търговия. Приоритетни в работата на дружеството са доставката на суровини и материали, осигуряването на суровинен ресурс за производството на цветни и благородни метали и продажбата на готова продукция на международния и вътрешен пазар.

КЦМ Трейд ООД има изградена гъвкава система за стриктно и успешно управление на всички дейности, възложени от клиента. Дейностите по управление на отделните процеси се извършват в условия на строга конфиденциалност и професионална етика. Високата квалификация, оптималното планиране и задълбочения пазарен анализ от страна на мениджърския състав гарантират ефективно изпълнение на всеки конкретен проект.

Основната цел на КЦМ Трейд ООД е непрестанното развитие на добрите търговски взаимоотношения с клиенти – лидери в своите области. Поддържането на тези печеливши партньорства е в основата на добрия имидж и авторитет на дружеството.