text size:
print page
Медни продукти
Химически анализ


Щейн

Cu15 - 28 %
Pb2 - 5 %
Ag100 - 650 г/т
As0.7 - 2 %
Sb0.5 - 2 %
Fe7 - 12 %
Zn3 - 4 %
Snдо 0.7 %
S12 - 19 %
Na10 - 14 %
Bi0.006 - 0.02%
Hg10 г/т


Шпейза

Cu50 - 60 %
Pb10 - 20 %
Ag0.1 - 0.3 %
Au12 - 24 г/т
As7 - 10 %
Sb10 - 12 %
Fe1.5 % mах.
Zn0.5 % max.
Sn1 % max.
S1 - 2 %
Na0.1 - 0.5 %
Bi0.01 - 0.04 %
Hg10 г/т

Изпратете запитване:
* Име:


* Фамилия:


* e-mail:


Фирма:


Адрес:


* Телефон:


* Запитване:
Всички полета, отбелязани с * са задължителни.