text size:
print page
Контрол на качеството
Вземането на проби става съгласно БДС EN 12402:2000, препоръчващ пробовземането да се извършва от стопилката по време на процеса на леене.

Пробовземане от блокове се препоръчва в случай на спор или се договаря допълнително между възложителя и доставчика
Олово метал
Химически анализ по фирмена спесификация 01 /въз основа на БДС 209-75/

Марка99.9999.97
Pb99.99 % min.99.97 % min.
Ag0.001 % max.0.0015 % max.
Cu0.001 % max.0.0015 % max.
Zn0.001 % max.0.0015 % max.
Fe0.001 % max.0.001 % max.
As0.001 % max.0.002 % max.
Sb0.001 % max.0.005 % max.
Sn0.001 % max.0.001 % max.
Bi0.005 % max.0.015 % max.Химически анализ по БДС EN 12659:2002 г.

Марка99.9999.97
Pb99.99 % min.99.97 % min.
Ag0.0015 % max.0.005 % max.
Cu0.0005 % max.0.003 % max.
Zn0.0002 % max.0.0005 % max.
Fe ???0.001 % max.
Cd0.0002 % max.0.001 % max.
Ni0.0002 % max.0.001 % max.
As0.0005 % max.0.001 % max.
Sb0.0005 % max.0.001 % max.
Sn0.0005 % max.0.001 % max.
Bi0.01 % max.0.03 % max.
Изпратете запитване:
* Име:


* Фамилия:


* e-mail:


Фирма:


Адрес:


* Телефон:


* Запитване:
Всички полета, отбелязани с * са задължителни.