text size:
print page
Концентрати

цинкови сулфидни

цинкови оксидни

оловни сулфидни

оловни оксидни

златно-сребърни


Вторични суровини и отпадъци


Съдържащи цинк:


хард цинк

кек

пепели

прахове от филтри

синтер


Съдържащи олово:


нерафинирано олово

шлам, прахове

кек

акумулаторни отпадъци (цели и натрошени)

отпадъчно олово метал (оловни листи, кабелно олово и др.)


Съдържащи злато и сребро:

промишлени и производствени отпадъци, съдържащи Au и Ag

златен и сребърен скрап

Технологични метали

Mg, Sb, Sn, Ca и Al


Технологични реагенти и горива


калиев перманганат

калиев етил ксантогенат

амониев хлорид

стронциев карбонат

сода каустик

други


Изпратете запитване:
* Име:


* Фамилия:


* e-mail:


Фирма:


Адрес:


* Телефон:


* Запитване:
Всички полета, отбелязани с * са задължителни.