text size:
print page


Димитър Черняев
Управител

Тел: 032 623 591; Факс: 032 623 596
Галя Кожухарова
Заместник Управител

Тел: 032 623 609; Факс: 032 623 596Мария Улянова
Старши специалист „Покупки“

Тел: 032 623 547; Факс: 032 623 596Красимир Георгиев
Старши специалист „Продажби“

Тел: 032 623 569; Факс: 032 623 596Йорданка Колева
Технически сътрудник

Тел: 032 609 711; Факс: 032 623 596Стела Буюклиева
Главен счетоводител

Тел: 032 609 764; Факс: 032 623 596Антон Шукеров
Експерт "Логистика"

Тел: 032 623 569; Факс: 032 623 596Таня Маринова
Специалист „Продажби“

Тел: 032 623 548; Факс: 032 623 596Серхан Кяшиф
Специалист „Логистика и трафик“

Тел: 032 609 601; Факс: 032 623 596Методи Боруков
Специалист „Продажби“

Тел: 032 623 609; Факс: 032 623 596Светослава Стойчева
Специалист „Покупки“

Тел: 032 623 547; Факс: 032 623 596Илияна Атанасовска
Специалист „Продажби и логистика“

Тел: 032 623 597; Факс: 032 623 596