text size:
print page
Лъки Инвест АД е акционерно дружество, в което КЦМ 2000 АД е мажоритарен акционер с 49.00 % от акциите. Останалите 51.00 % са притежание на физически лица.

Дружеството се занимава с добив и преработка на оловно-цинкова руда. Пазарната му продукция са стандартни оловни и цинкови концентрати. Запазвайки високи конкурентни параметри, Лъки Инвест АД планира да развива минната и преработвателна дейности, като предоставя качествени концентрати за главния акционер КЦМ 2000 АД.