text size:
print page
Стопански дейности КЦМ ООД е със статут на специализирано предприятие за лица с намалена работоспособност.

Фирмата е регистрирана като земеделски производител от 2003 г.