text size:
print page
КЦМ Технолоджи е регистрирана през 2005 г. като еднолично акционерно дружество, собственост на КЦМ 2000 АД.

КЦМ Технолоджи е инженерингова фирма, която осъществява комплекс от дейности и услуги по организация, проучване и проектиране, внедряване, технологичната и техническа обезпеченост и управление на проекти с различен обхват и степен на сложност. Дейността на фирмата се осъществява в областта на металургията, химията, опазване на околната среда и подобряване на условията на труд.

КЦМ Технолоджи е надежден и конкурентен партньор в изпълнението на иновационната политика на фирмите от групата на КЦМ 2000 АД. Фирмата успешно съчетава натрупаните знания и опит със съвременни форми на организация, финансиране и маркетинг и развива все по-активна и гъвкава пазарна политика и инициативност. КЦМ Технолоджи предлага съвременни решения през всеки етап на инвестиционния процес, на базата на пълноценен анализ на данни, професионален опит и съществуващо ноу-хау.