text size:
print page
Инженерните дейности се извършват с помощта на стандартен и специализиран софтуер.КЦМ Технолоджи разполага с:

интегрирана компютърна мрежа;

операторски станции за проектиране за целия персонал;

скенери – формати от А0 до А4;

плотер с формати от А0 до А4;

копирни машини – формати А0 и А4;

принтери – мрежови, индивидуални.
Ползван Софтуер:

Windows 7 Pro

Autodesk Product Design Suite 2013 (Ultimate, Premium and Standard)

Autodesk Building Design Suite Premium 2013

Autodesk Plant Design Suite Premium 2013

Microsoft Project 2010