Новини
text size:
print page
15.03.2013
На стилна церемония в НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ бяха връчени традиционните награди на в. ”Марица”, и Община Пловдив „Мениджър и инвеститор на годината”. Единадесетото издание на конкурса отличи КЦМ с приза „Инвеститор за 2012 г. на Пловдив и региона” заради мащабната инвестиция от 95 млн. евро, с която се поставя началото на нова генерация металургия.

Претенденти за титлата бяха КЦМ 2000 АД, „Дунапак Родина” АД, „АББ България” ЕООД, „Българска индустриална група” АД и „Макс Европа”. Номинациите бяха направени от авторитетни бизнес организации, община Пловдив и областна администрация, както и читателите на в.”Марица”. Фирмите бяха оценявани по следните критерии: ефективност на управлението, обем и значимост на инвестициите, устойчивост, обществен отзвук и социална значимост.

Почетната статуетка „Инвеститор на годината” получи инж. Румен Цонев, главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД. Той благодари на организаторите за това, че са оценили приноса на компанията в инвестиционния проц...
01.03.2013
На 28 февруари 2013 г., в рамките на Информационна седмица на мобилността в КЦМ (25.02.– 01.03.2013), фирмата получи Сертификат за „Зелен етикет за транспорт и мобилност” в БИЗ КЦМ. На церемонията по официалното връчване на документа присъстваха членовете на Надзорния съвет на дружеството доц. д р инж. Никола Добрев и Васил Начков, изпълнителният директор на КЦМ АД инж. Стоян Пехливанов, организатори и координатори на ведомствения транспорт.

Общоевропейското отличие „Зелен етикет за транспорт и мобилност“ се връчва за първи път на българска фирма и е висока оценка за постигнатите резултати и ангажираността на ръководството на КЦМ в устойчивото управление и развитие на транспорта за своите служители. През 2012 г. КЦМ започна прилагането на план за неговото подобряване като част от европейския проект MoMa.BIZ на „Интелигентна енергия – Европа”. Една година след инициирането му, церемонията по награждаване на Комбината за цветни метали със „Зелен етикет за устойчив транспорт и моб...
13.02.2013
В присъствието на Главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, членове на Надзорния съвет на КЦМ АД, Изпълнителния директор на КЦМ АД и пълния състав на Комисията по подготовка и сключване на Колективен трудов договор в КЦМ АД, официално бе подписан новоприетият КТД. Подписи под този важен документ поставиха инж. Стоян Пехливанов – изпълнителен директор на КЦМ АД, и синдикалните лидери Андрей Андреев – председател на НС на КНСБ, Георги Шалев – председател на СС „Подкрепа”, Чавдар Манчев – председател на СС на НСМБ.

Преговорите между представителите на работещите и на работодателя продължиха три месеца, като част от социалния диалог във фирмата. Предмет на обсъждане бяха трудовите и осигурителните отношения, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. При договарянето страните отдаваха приоритетно значение на подобряване условията на труд, справедливото заплащане, образованието и професионалната квалификация на работниците и служителите.

В новия КТД, който влиза в ...
02.01.2013

CHANGES IN THE MANAGEMENT TEAM AND THE STRUCTURES OF COMPANIES WITHIN THE KCM 2000 GROUP

Rumen Tsonev was appointed Chief Executive Officer of KCM 2000 Group, effective 1 January 2013, after 8 years as a Senior Director Corporate Development and a member of the Board of Directors of KCM 2000 AD.
He graduated from the University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, specializing in Non ferrous Metals Metallurgy, and has a degree in International Business Relations from the Institute of Postgraduate Studies at the University of National and World Economy Sofia.
Rumen Tsonev has a long term experience in the field of administrative management, innovations and financial management of engineering activities.

The other changes in the management team are as follows:
KCM 2000 AD
The new operative management:
Ivan Dobrev – Chief Operating Officer;
Siyka Hriskova – Chief Financial Officer;
Rozin Angelov – Chief Legal and Corporate Development Officer.
The former Ch...
02.01.2013
От 01 януари 2013 г. инж. Румен Цонев е новият главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, познат на партньорите на Групата от поста си на главен директор „Корпоративно развитие” и действащ член на СД.
Инж. Цонев е завършил ВХТИ – София, специалност „Металургия на цветните метали“ и УНСС ИСК – София, специалност „Международни икономически отношения”. Има дългогодишен опит в областта на административното управление, иновациите и финансовия мениджмънт на инженеринговата дейност.

Останалите промени в мениджърския екип са както следва:

КЦМ 2000 АД
досегашният главен изпълнителен директор Никола Добрев ще съсредоточи своите ангажименти в стратегически за КЦМ 2000 груп проекти, ръководейки Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и Надзорния съвет на КЦМ АД;
досегашният главен директор „Финанси” Васил Начков ще координира развитието на капиталовите структури и финансово кредитната политика на Групата като заместник председател на СД на КЦМ 2000 АД.

В състава на новосъздадения ме...
28.09.2012
С екип от 13 души той доставя годишно над 200 000 тона суровини за производство и продава 140 000 тона метали


Визитка
Димитър Черняев – изпълнителен директор на КЦМ Трейд АД. Това е търговската фирма в групата на КЦМ 2000 АД. На тази позиция е от 4 месеца. Завършил е пловдивската английска гимназия, има бакалавърска степен по макроикономика и магистърска степен по международна търговия на Пловдивския университет. От 2005 година започва работа в КЦМ Трейд АД, израствайки през всички позиции на компанията. Личната информация, която Димитър Черняев е готов да сподели за себе си е, че е почти 35 годишен, щастливо женен.Господин Черняев, какви са отговорностите` на “търговец №1” на групата КЦМ 2000?
Най общо задачата на моя екип е да закупи всички суровини, необходими за производството и да продаде цялата готова продукция от метали на КЦМ АД. Обемите не са малки: купуваме над 200 000 тона основни суровини, плюс около 100 000 тона горива и реагенти и продаваме годишно /...
10.09.2012
През юли КЦМ АД спечели финансиране на проекта „Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД”, като част от процедурата „Инвестиции в зелена индустрия” от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската индустрия”.

Разговаряме с ръководителя на проекта инж. Иван Бойновски – ръководител на отдел „Енергиен мениджмънт” в КЦМ 2000 АД.

Каква е хронологията на кандидатстване по този проект?
На 17.11.2011 г. бе публикувана покана за участие в открит конкурс за подбор на проекти по процедурата "Инвестиции в зелена индустрия", като крайният срок за подаване на документи бе 15 февруари 2012 г.

Със заповед на Главния изп. директор на КЦМ 2000 АД бе сформиран екип, който започна подготовка за кандидатстване по проекта. Благодарение добрата експертна работа и координация на инж. Иван Добрев, инж. Милан Чалъков, инж. Васил Хрисков, Атанаска Николова и инж. Гавраил Ангелов, документацията по кандидат...
14.06.2012
Dear partners,

We would like to let you know that sine 8 June 2012 Mrs. Aneta Panayotova, former CEO of KCM Trade SA, retires from active operational / management activity due to personal reasons.
Mrs. Panayotova reserves her position at the Board of Directors.

Since April 2004 Mrs. Aneta Panayotova has taken over the CEO position at KCM Trade SA with the responsibilities to develop the business on the international market, to strengthen the image and positioning the company as a worthy player on the market for metals. With her extensive professional and organizational experience, Mrs. Panayotova has defended successfully the positions and the reputation of KCM – the largest producer of lead and zinc in Southeast Europe and the Black Sea region. For the years of her management, she has managed to establish an excellent team of professionals who have the authority and the experience to ensure the indispensable at that moment succession.

The Executive Body of KCM 2000 Grou...
14.06.2012
Уважаеми партньори,

бихме искали да ви уведомим, че от 8 юни 2012 год. г жа Анета Панайотова, досегашен изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД, се оттегля от активна управленска дейност поради лични причини. Г жа Панайотова запазва позицията си в Съвета на директорите.

От месец април 2004 г. г жа Анета Панайотова пое поста на изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД заедно с отговорностите да укрепва имиджа и позиционирането на фирмата като достоен участник на международния пазар на метали. Със своя богат професионален и организационен опит, г жа Панайотова успешно защитаваше позициите и репутацията на КЦМ АД най големия производител на олово и цинк в Югоизточна Европа и Черноморския регион. За годините на своята управленска дейност, тя успя да създаде отличен екип от специалисти, които имат авторитета и опита да гарантират необходимата в този момент приемственост.

Изпълнителното ръководство на КЦМ 2000 Груп благодари на г жа Анета Панайотова за нейната компетентност и пр...
04.05.2012
На 11 май (петък) 2012 г., от 17.30 часа в бар „Панорама”, 5 етаж на хотел „Дедеман Тримонциум Принцес”, Пловдив ще се състои премиера на изданията:

„Хрониките на един успех. КЦМ 1961 2011 г.” Луксозно издание в тираж 1000.
Книгата е посветена на 50 та годишнина от създаването на Комбината за цветни метали. „Хрониките на един успех. КЦМ 1961 2011 г.” е история за съдбата на комбината. Изнесените факти сe основават на официално публикувани документални източници. В изданието са представени няколко теми, приоритетни за развитието на предприятие от този формат, хронология на основните събития и библиография.

Хрониките ще бъдат представени от г жа Недялка Петрова – историк, бивш директор на Държавен архив, Пловдив.

„Художествената колекция на КЦМ 2000 груп. Том 2 творби от ХХ ХХІ век”. Луксозно издание в тираж 300.
Том 2 на художествения каталог съдържа репродукции на 113 подбрани картини (73 картини и 40 литографии) на 60 автора от частната колекция на Групата. По гол...
23.03.2012
Безспорният лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион „КЦМ“ АД включи свой представител в нашето първо обучение „Безопасност и здраве при работа на практика”. Г н Николай Чалъков беше активен участник в обучението, от който всички присъстващи научихме много по време на дискусиите. Поканих г н Чалъков да сподели подробности относно осигуряването на безопасност и здраве при работа в една фирма, която успешно се развива вече 50 години на българския и международния пазар и се старае да поддържа висок стандарт в тази област.

– Дружеството прави сериозни инвестиции в подобряването на условията на труд и осигуряването на безопасност и здраве при работа. Бихте ли споделили подробности за иновативните технологии, които се прилагат в дружеството?

Николай Чалъков:
На 15.03.2012г. стартира изграждането на нова оловна инсталация по Инвестиционен проект ТОРП – НОП /Технологично обновление и реконструкция на производството – Ново оловно п...
15.03.2012
Символична първа копка за изграждането на уникална Аusmelt пещ от "Ново оловно производство" бе направена днес, 15 март (четвъртък) от 11.00 часа, на територията на комбината.

"Ново оловно производство" е част от мащабна програма за технологично обновление и разширение на металургичното предприятие (ТОРП). С изграждането на високотехнологичен завод за производство на олово, КЦМ поставя началото на нова генерация металургия. Над 80 млн. евро ще бъдат вложени в реализацията на този проект. Средствата са осигурени чрез инвестиционен заем между КЦМ, ЕБВР и Уникредит Булбанк.

Целта на проекта е изграждане на високоефективно и конкурентно производство на олово и сплави чрез иновативни технологии за преработване на суровините, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд и щадящи максимално околната среда. Предимство на проектните решения е двойно намалената енергоемкост при производството на олово и повишаване над два пъти производителността на труда. Проектът е в пълно съ...
09.12.2011
Уважаеми дами и господа,
Скъпи колеги и приятели,

Имаме привилегията и честта от името на служителите на КЦМ 2000 Груп да изразим благодарността си към всички гости, споделили приятното вълнение от тържества по повод юбилейната 50 годишнина от създаването на Комбината за цветни метали.

Благодарим за думите, изпълнени с топлота, заслужено доверие и признание!
Благодарим за безценните отношения, които успяхме да създадем през тези десетилетия, за да постигнем успеха, с който днес се гордеем!

доц.д р инж. Никола Добрев
Главен изпълнителен директор
КЦМ 2000 АД

и

инж. Стоян Пехливанов
Изпълнителен директор
КЦМ АД

Изказваме специални благодарности на:
1. Николай Младенов – министър на външните работи на Република България
2. инж. Димитър Георгиев – почетен консул на Украйна в Пловдив
3. Георги Гергов – почетен консул на Русия в Пловдив
4. Теофана Брадинска Ангелова – почетен консул на Република Франция...
15.10.2011
Видео
05.10.2011
Уважаеми дами и господа,
скъпи колеги и приятели,

На 24 декември 2011 г. се навършват 50 години от пускането в редовна експлоатация на Комбината за цветни метали.

За изминалите пет десетилетия, въпреки превратностите на времето и изпитанията през които премина, КЦМ се наложи като лидер в металургичното производство и инвестира значителни средства в своето обновление, модернизиране и екологизиране. За хората извън кръга на работещите на тази площадка, същността на металургичното производство и реализираните нови инвестиционни обекти остават непознати. Отбелязването на половинвековния юбилей на комбината е добър повод да покажем какво сме постигнали, какво в момента реализираме и каква е нашата визия за следващите години.

В рамките на приетата Програма за провеждане на тържествата, посветени на 50 годишнината, на 27 септември, 8 и 13 октомври от 10 часа се организира Ден на отворени врати за бивши колеги, близки на работещите в КЦМ и специалисти от Областна администрация ...
предишна    1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7    следваща