Новини
text size:
print page
28.09.2012
С екип от 13 души той доставя годишно над 200 000 тона суровини за производство и продава 140 000 тона метали


Визитка
Димитър Черняев – изпълнителен директор на КЦМ Трейд АД. Това е търговската фирма в групата на КЦМ 2000 АД. На тази позиция е от 4 месеца. Завършил е пловдивската английска гимназия, има бакалавърска степен по макроикономика и магистърска степен по международна търговия на Пловдивския университет. От 2005 година започва работа в КЦМ Трейд АД, израствайки през всички позиции на компанията. Личната информация, която Димитър Черняев е готов да сподели за себе си е, че е почти 35 годишен, щастливо женен.Господин Черняев, какви са отговорностите` на “търговец №1” на групата КЦМ 2000?
Най общо задачата на моя екип е да закупи всички суровини, необходими за производството и да продаде цялата готова продукция от метали на КЦМ АД. Обемите не са малки: купуваме над 200 000 тона основни суровини, плюс около 100 000 тона горива и реагенти и продаваме годишно /...
10.09.2012
През юли КЦМ АД спечели финансиране на проекта „Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД”, като част от процедурата „Инвестиции в зелена индустрия” от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската индустрия”.

Разговаряме с ръководителя на проекта инж. Иван Бойновски – ръководител на отдел „Енергиен мениджмънт” в КЦМ 2000 АД.

Каква е хронологията на кандидатстване по този проект?
На 17.11.2011 г. бе публикувана покана за участие в открит конкурс за подбор на проекти по процедурата "Инвестиции в зелена индустрия", като крайният срок за подаване на документи бе 15 февруари 2012 г.

Със заповед на Главния изп. директор на КЦМ 2000 АД бе сформиран екип, който започна подготовка за кандидатстване по проекта. Благодарение добрата експертна работа и координация на инж. Иван Добрев, инж. Милан Чалъков, инж. Васил Хрисков, Атанаска Николова и инж. Гавраил Ангелов, документацията по кандидат...
14.06.2012
Dear partners,

We would like to let you know that sine 8 June 2012 Mrs. Aneta Panayotova, former CEO of KCM Trade SA, retires from active operational / management activity due to personal reasons.
Mrs. Panayotova reserves her position at the Board of Directors.

Since April 2004 Mrs. Aneta Panayotova has taken over the CEO position at KCM Trade SA with the responsibilities to develop the business on the international market, to strengthen the image and positioning the company as a worthy player on the market for metals. With her extensive professional and organizational experience, Mrs. Panayotova has defended successfully the positions and the reputation of KCM – the largest producer of lead and zinc in Southeast Europe and the Black Sea region. For the years of her management, she has managed to establish an excellent team of professionals who have the authority and the experience to ensure the indispensable at that moment succession.

The Executive Body of KCM 2000 Grou...
14.06.2012
Уважаеми партньори,

бихме искали да ви уведомим, че от 8 юни 2012 год. г жа Анета Панайотова, досегашен изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД, се оттегля от активна управленска дейност поради лични причини. Г жа Панайотова запазва позицията си в Съвета на директорите.

От месец април 2004 г. г жа Анета Панайотова пое поста на изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД заедно с отговорностите да укрепва имиджа и позиционирането на фирмата като достоен участник на международния пазар на метали. Със своя богат професионален и организационен опит, г жа Панайотова успешно защитаваше позициите и репутацията на КЦМ АД най големия производител на олово и цинк в Югоизточна Европа и Черноморския регион. За годините на своята управленска дейност, тя успя да създаде отличен екип от специалисти, които имат авторитета и опита да гарантират необходимата в този момент приемственост.

Изпълнителното ръководство на КЦМ 2000 Груп благодари на г жа Анета Панайотова за нейната компетентност и пр...
04.05.2012
На 11 май (петък) 2012 г., от 17.30 часа в бар „Панорама”, 5 етаж на хотел „Дедеман Тримонциум Принцес”, Пловдив ще се състои премиера на изданията:

„Хрониките на един успех. КЦМ 1961 2011 г.” Луксозно издание в тираж 1000.
Книгата е посветена на 50 та годишнина от създаването на Комбината за цветни метали. „Хрониките на един успех. КЦМ 1961 2011 г.” е история за съдбата на комбината. Изнесените факти сe основават на официално публикувани документални източници. В изданието са представени няколко теми, приоритетни за развитието на предприятие от този формат, хронология на основните събития и библиография.

Хрониките ще бъдат представени от г жа Недялка Петрова – историк, бивш директор на Държавен архив, Пловдив.

„Художествената колекция на КЦМ 2000 груп. Том 2 творби от ХХ ХХІ век”. Луксозно издание в тираж 300.
Том 2 на художествения каталог съдържа репродукции на 113 подбрани картини (73 картини и 40 литографии) на 60 автора от частната колекция на Групата. По гол...
23.03.2012
Безспорният лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион „КЦМ“ АД включи свой представител в нашето първо обучение „Безопасност и здраве при работа на практика”. Г н Николай Чалъков беше активен участник в обучението, от който всички присъстващи научихме много по време на дискусиите. Поканих г н Чалъков да сподели подробности относно осигуряването на безопасност и здраве при работа в една фирма, която успешно се развива вече 50 години на българския и международния пазар и се старае да поддържа висок стандарт в тази област.

– Дружеството прави сериозни инвестиции в подобряването на условията на труд и осигуряването на безопасност и здраве при работа. Бихте ли споделили подробности за иновативните технологии, които се прилагат в дружеството?

Николай Чалъков:
На 15.03.2012г. стартира изграждането на нова оловна инсталация по Инвестиционен проект ТОРП – НОП /Технологично обновление и реконструкция на производството – Ново оловно п...
15.03.2012
Символична първа копка за изграждането на уникална Аusmelt пещ от "Ново оловно производство" бе направена днес, 15 март (четвъртък) от 11.00 часа, на територията на комбината.

"Ново оловно производство" е част от мащабна програма за технологично обновление и разширение на металургичното предприятие (ТОРП). С изграждането на високотехнологичен завод за производство на олово, КЦМ поставя началото на нова генерация металургия. Над 80 млн. евро ще бъдат вложени в реализацията на този проект. Средствата са осигурени чрез инвестиционен заем между КЦМ, ЕБВР и Уникредит Булбанк.

Целта на проекта е изграждане на високоефективно и конкурентно производство на олово и сплави чрез иновативни технологии за преработване на суровините, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд и щадящи максимално околната среда. Предимство на проектните решения е двойно намалената енергоемкост при производството на олово и повишаване над два пъти производителността на труда. Проектът е в пълно съ...
09.12.2011
Уважаеми дами и господа,
Скъпи колеги и приятели,

Имаме привилегията и честта от името на служителите на КЦМ 2000 Груп да изразим благодарността си към всички гости, споделили приятното вълнение от тържества по повод юбилейната 50 годишнина от създаването на Комбината за цветни метали.

Благодарим за думите, изпълнени с топлота, заслужено доверие и признание!
Благодарим за безценните отношения, които успяхме да създадем през тези десетилетия, за да постигнем успеха, с който днес се гордеем!

доц.д р инж. Никола Добрев
Главен изпълнителен директор
КЦМ 2000 АД

и

инж. Стоян Пехливанов
Изпълнителен директор
КЦМ АД

Изказваме специални благодарности на:
1. Николай Младенов – министър на външните работи на Република България
2. инж. Димитър Георгиев – почетен консул на Украйна в Пловдив
3. Георги Гергов – почетен консул на Русия в Пловдив
4. Теофана Брадинска Ангелова – почетен консул на Република Франция...
15.10.2011
Видео
05.10.2011
Уважаеми дами и господа,
скъпи колеги и приятели,

На 24 декември 2011 г. се навършват 50 години от пускането в редовна експлоатация на Комбината за цветни метали.

За изминалите пет десетилетия, въпреки превратностите на времето и изпитанията през които премина, КЦМ се наложи като лидер в металургичното производство и инвестира значителни средства в своето обновление, модернизиране и екологизиране. За хората извън кръга на работещите на тази площадка, същността на металургичното производство и реализираните нови инвестиционни обекти остават непознати. Отбелязването на половинвековния юбилей на комбината е добър повод да покажем какво сме постигнали, какво в момента реализираме и каква е нашата визия за следващите години.

В рамките на приетата Програма за провеждане на тържествата, посветени на 50 годишнината, на 27 септември, 8 и 13 октомври от 10 часа се организира Ден на отворени врати за бивши колеги, близки на работещите в КЦМ и специалисти от Областна администрация ...
08.09.2011
Като част от Програмата, посветена на 50 годишния юбилей на Комбината за цветни метали, на 8 септември 2011 г. в елегантния артсалон на мол „Галерия Пловдив” (2 ия етаж, зад стената за катерене) бе открита фотоизложба „КЦМ – Откровено за нашите 50 години”. От откриването на мол „Галерия Пловдив”, до настоящия момент, в неговото артистично фоайе са били експонирани различни изложби, но това е първата фотоизложба.
В изложбата са включени 50 табла, които обхващат важни моменти от развитието на КЦМ. Селекцията на снимки е направена от над 30 000 фотоса, отразяващи различни моменти от историята на комбината. Основната цел на организаторите бе да се покажат чрез образи главните ценности на комбината, да се представят онези етапи от неговото развитие, които не са широко известни, иновативния подход към създаване на съвременна визия на комбината, социалната отговорност и съпричастност на компанията към региона и населението му.
На откриването на фотоизложбата присъстваха настоящи и бивши...
08.09.2011
Разговор с един от главните организатори на фотоизложбата – Димитър Несторов, ръководител на отдел „Информационни и комуникационни технологии” в КЦМ АД

Какви бяха целите при организираното на фотоизложбата?
Изложбата бе замислена като искрено и правдиво послание на Ръководството на фирмата към служителите, работниците и обществото, което да разкрие основните ценности на фирмата.
В какви раздели са представени фотографиите?
Изображенията са оформени в групи, които съответстват на идеята на изложбата – рентабилно производство; постоянно технологично обновление; екологична ангажираност; хората от фирмата и обществената отговорност към региона. КЦМ е уникална фирма не само със своята основна дейност – производство на метали и реализацията им на пазара, а и със своите социални дейности, с благотворителността, с отношението към проблемите на хората, които работят в предприятието и хората, които живеят в непосредствена близост. Именно това усещане у зрителите се цели с подбора на те...
08.07.2011
На 7 юли 2011 година в Пловдив се състоя Национална кръгла маса на тема: „Състояние, тенденции и предизвикателства пред условията на труд и организацията на работното време в металургичната индустрия”. Форумът бе организиран от КЦМ 2000 АД – Пловдив със съдействието на Българската асоциация на металургичната индустрия и БСК.

Целта на организаторите е да се потърсят възможности и решения за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на металургичната индустрия, чрез привеждане на организацията на труда (режимите на труд и почивка) в съответствие с актуалните измерения на условията на труд.

В кръглата маса взеха участие ръководители и експерти от МТСП, МЗ, Балканския институт по труда и социалната политика, Обществения клуб по безопасност и здраве – Пловдив; ръководители и експерти от БСК, БАМИ, БМГК, БКХП, от водещите фирми в сектор „Металургия”, както и представители на синдикалните организации на браншово равнище и от металургичните предприятия.

...
02.07.2011
Два юбилея чества тази година КЦМ – 50 години от откриването на комбината и 25 години, откакто за първи път се организира фирмен празник в местността Копривките. В продължение на четвърт век всяка година на поляните в парк Родопи се събират настоящи и бивши работници на комбината заедно със своите деца и внуци, за да засвидетелстват своята принадлежност към голямото семейство на КЦМ. И ако преди години се смяташе, че не бива да се афишира фактът, че цели семейства работят в комбината, то днес не без основание за гордост може да се каже, че деца, а дори и внуци, избират да работят във фирмата на своите родители. Много са колегите, които като малки са идвали на този празник, а днес бяха с децата си на Фирмения фамилен празник на КЦМ 2000 Груп.

И както подобава за празник – имаше много емоции, настроение, подаръци и изненади. Още с влизането на територията на Профилакториума всички получиха шапки и значки с логото на 50 годишния юбилей, за възрастните имаше тениски със същия знак, ...
27.06.2011
Първа възрастова група – от 5 до 8 години
І място 60 лв. – Ивана Иванова Панайотова – 6 г.
ІІ място 50 лв. – Стефан Георгиев Сотиров – 8 г.
ІІІ място 35 лв. – Соня Александрова Ангелова – 7 г.

Втора възрастова група – от 9 до 12 години
І място 60 лв. – Теодор Светлинов Стайков – 9 г.
ІІ място 50 лв. – Георги Георгиев Узунов – 11 г.
ІІІ място 35 лв. – Галя Михайлова Димитрова – 11 г.

Трета възрастова група – от 13 до 18 години
І място 60 лв. – Нора Стоянова Георгиева – 15 г.
ІІ място 50 лв. – Мария Христова Лазарова – 17 г.
ІІІ място 35 лв. – Мевля Гюрсел Ахмед – 14 г.

Специални награди 30 лв.:
Никола Начев – 7 г.
Георги Цонев – 11 г.
Андрей Георгиев – 8 г.
Мюмюн Галев – 7 г....
предишна    1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6    следваща