Новини
text size:
print page
КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „КОМБИНАТЪТ НА МОИТЕ РОДИТЕЛИ”
30.05.2011
Ако обичаш да рисуваш и твоите родители са част от колектива на КЦМ АД, дай воля на своето въображение и вземи участие в конкурса за детска рисунка „Комбинатът на моите родители”

ОРГАНИЗАТОР: КЦМ АД, Пловдив

ТЕМА: „Комбинатът на моите родители”

ЦЕЛ: Конкурсът е посветен на 50 годишнина от създаването на Комбинатът за цветни метали. Неговата цел е да се насърчи творческото развитие на децата, да се създаде интерес и желание у подрастващите за запознаване с естеството на работа на техните родители. Конкурсът предоставя възможност на младите творци да се изявят и разкрият своите фантазии и чувство за цвят от различното интерпретиране на темата.

РЕГЛАМЕНТ: Право на участие имат деца и юноши от 5 до 18 годишна възраст. В своите рисунки те трябва да развихрят въображението си и да ни представят това, което ги вълнува. Конкурсът дава свобода на детското творчество за представяне на темата чрез свободен избор на материали и на техники за рисуване.
Участниците могат да представят по една рисунка на хартиен носител, във формат А-4 или 35/50 см. без паспарту.
На гърба на рисунката трябва да бъде изписана следната информация:

За конкурса „Комбинатът на моите родители”, Пловдив 2011;

Трите имена на участника;

Възраст;

Точен адрес, пощенски код и телефон за връзка.


Класирането ще се извърши в три възрастови групи:

Първа група - от 5 до 8 години;
Втора група - от 9 до 12 години;
Трета група - от 13 до 18 години.

СРОК за предаване на рисунките: Рисунките могат да се изпращат по пощата до 15 юни 2011 г. (съгласно датата на пощенското клеймо) на следния адрес: гр. Пловдив, п.код 4009, ул.”Асеновградско шосе”, КЦМ АД, получател: Мара Русинова или да се предадат на ръка в офиса на фирмата (тел.: 62 35 77 – Мара Русинова; 60 92 13 – Соня Ботева).

НАГРАДИ: Ще бъдат присъдени І-ва, ІІ-ра, ІІІ-та и по една поощрителна награда за всяка възрастова група. Отличените участници ще бъдат информирани за резултатите по телефона и ще получат своите награди по време на традиционния Фирмен фамилен празник в местността Копривките.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени и в сайта на КЦМ 2000 АД – www.kcm2000.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Конкурсните творби трябва да са свързани с темата. За помощ при рисуването, участниците могат да разгледат снимки, свързани с дейността на комбината на адрес: http://www.kcm2000.bg/gallery/
Рисунките не се връщат на участниците и остават за фонда на конкурса. Творби, които не отговарят на посочените изисквания няма да се журират.
Участниците дават своето съгласие да предоставят право на КЦМ АД да публикува и използва конкурсните творби в свои рекламни и презентационни материали.
Рисунките, допуснати до конкурса ще бъдат подредени и показани във виртуална изложба в сайта на КЦМ 2000 АД.

За повече информация: тел.: 62 35 77 – Мара Русинова; 60 92 13 – Соня Ботева.