Новини
text size:
print page
Минало, настояще и бъдеще, вплетени в една изложба
08.09.2011
Разговор с един от главните организатори на фотоизложбата – Димитър Несторов, ръководител на отдел „Информационни и комуникационни технологии” в КЦМ АД

Какви бяха целите при организираното на фотоизложбата?

Изложбата бе замислена като искрено и правдиво послание на Ръководството на фирмата към служителите, работниците и обществото, което да разкрие основните ценности на фирмата.
В какви раздели са представени фотографиите?

Изображенията са оформени в групи, които съответстват на идеята на изложбата – рентабилно производство; постоянно технологично обновление; екологична ангажираност; хората от фирмата и обществената отговорност към региона. КЦМ е уникална фирма не само със своята основна дейност – производство на метали и реализацията им на пазара, а и със своите социални дейности, с благотворителността, с отношението към проблемите на хората, които работят в предприятието и хората, които живеят в непосредствена близост. Именно това усещане у зрителите се цели с подбора на темите и на снимките.
Кое бе определящо при селекцията на снимките?

При подбора на фотографиите най-важно за нас беше те да са вълнуващи и говорещи, и да изразяват убедително основните идеи.
Какво бе най-трудно?

Намирането на най-подходящите изображения, отговарящи на изискванията измежду десетките хиляди такива, както и неудовлетворителното техническо състояние на много от архивните кадри.
Какво е бъдещето на тази изложба?

Поне засега плановете са тя да бъде показана в Асеновград, във фирмения стол, а може би и някъде другаде в страната. Окончателното място на изложбата след това ще бъде в различните сгради на фирмата, където тя ще може да живее години напред сред героите в нея.
Кои са авторите, участвали със свои фотоси?

Тук трябва да кажа, че са използвани снимки от фонда на Държавен архив, Пловдив – на фотографите К. Мандевски, Тенчо Делчев, П. Рядков, Тодор Васев, П. Вретенаров. Съвременните фотографии са на колегите Неделян Нешев, Борис Михов, Владимир Янев, Мара Русинова, Соня Ботева и мои снимки.
Може ли да се каже, че КЦМ има своя фотоархив и той ще е част от фирмената памет?

О да, и този архив по повод на изложбата е внимателно проверен, подреден, обогатен и ще се съхранява грижовно в бъдеще. Ще си позволя да цитирам мотото на фотоизложбата: ”Паметта е част от човешката същност. Тя е коренът, който ни свързва с всичко ценно и значимо, заради което си струва да живеем.”

Въпросите зададе Соня МИНЧЕВА