Новини
text size:
print page
Историята на Комбината за цветни метали в 50 платна
08.09.2011
Като част от Програмата, посветена на 50 годишния юбилей на Комбината за цветни метали, на 8 септември 2011 г. в елегантния артсалон на мол „Галерия Пловдив” (2-ия етаж, зад стената за катерене) бе открита фотоизложба „КЦМ – Откровено за нашите 50 години”. От откриването на мол „Галерия Пловдив”, до настоящия момент, в неговото артистично фоайе са били експонирани различни изложби, но това е първата фотоизложба.
В изложбата са включени 50 табла, които обхващат важни моменти от развитието на КЦМ. Селекцията на снимки е направена от над 30 000 фотоса, отразяващи различни моменти от историята на комбината. Основната цел на организаторите бе да се покажат чрез образи главните ценности на комбината, да се представят онези етапи от неговото развитие, които не са широко известни, иновативния подход към създаване на съвременна визия на комбината, социалната отговорност и съпричастност на компанията към региона и населението му.
На откриването на фотоизложбата присъстваха настоящи и бивши работници и служители на комбината, журналисти, гости и приятели на КЦМ.

С кратко слово към присъстващите се обърна главният изпълнителен директор на КЦМ 2000 доц. д-р инж. Никола Добрев:

„Скъпи приятели на КЦМ, Скъпи настоящи и бивши сътрудници на фирмите от голямото семейство на КЦМ 2000 АД,

В днешно време е рядкост да се чества 50-годишнина на българска фирма и това го казвам със съжаление. Ние обаче сме горди, че КЦМ е фирма, която не просто съществува половин век, а се наложи като лидер, отстоява своята позиция на българско и на международно ниво, развива се и има ясна визия за своето бъдеще.

На тази изложба ще видите снимки, които показват как тя тръгна от голото поле, от строителната площадка и достигна до висините на световна компания със свое име, със своя запазен знак и солиден авторитет сред своите колеги, партньори и клиенти. Изминалите 50 години са години на победи и на загуби, на бурно развитие и на относителен застой, на благоприятни икономически моменти и на трудни пазарни условия. Най-важното обаче е това, че ние никога не се отказахме от каузата КЦМ, че не се огънахме пред трудностите, съхранихме производството, фирмата и своите работни места. Малко са фирмите, които са водили своя производствен, финансов, социален и културен живот така, че днес да могат да излязат открито пред обществото с една хронология на събитията и хората през годините. Не случайно изложбата е озаглавена „КЦМ – Откровено за нашите 50 години”. Ние не представяме нашето развитие и историята преиначени или излъскани, а ги представяме такива, каквито те са били през годините. Ние искаме да представим фирмата като субект, който носи отговорността за своето развитие, за хората, които работят в нея и за населението от региона.

Специалистите ще кажат повече за техническите и художествените особености при подготовката на изложбата, но аз съм впечатлен от първата снимка от експозицията. На нея не се вижда ръката на ръководителя, на вожда или на лидера, а ръката на строителя, на човека, който съгражда и твори реалната история. С тази изложба ние искаме да покажем, че през всичките 50 години хората са били в основата на успехите, а не някакви идеологически и конюнктурни фактори.

Днес ми е особено приятно, че част от хората, които са творили нашата 50-годишна история са сред нас и можем заедно да направим тази разходка във времето.

С тази фотоизложба ние искаме да покажем, че помним откъде сме тръгнали, ценим своето място и знаем към какво се стремим.”


Фотоизложбата бе осъществена със съдействието на мол „Галерия Пловдив” и фирма „Сиенит”, като експозицията остана там в продължение на един месец. Намерението на ръководството на комбината е след това изложбата да бъде експонирана и в Асеновград, където живеят повече от половината работници и служители на фирмите от Групата КЦМ 2000.

„Бюлетин КЦМ”