Новини
text size:
print page
Благодарствено писмо
09.12.2011
Уважаеми дами и господа,
Скъпи колеги и приятели,

Имаме привилегията и честта от името на служителите на КЦМ 2000 Груп да изразим благодарността си към всички гости, споделили приятното вълнение от тържества по повод юбилейната 50 годишнина от създаването на Комбината за цветни метали.

Благодарим за думите, изпълнени с топлота, заслужено доверие и признание!

Благодарим за безценните отношения, които успяхме да създадем през тези десетилетия, за да постигнем успеха, с който днес се гордеем!

доц.д-р инж. Никола Добрев
Главен изпълнителен директор
КЦМ 2000 АД

и

инж. Стоян Пехливанов
Изпълнителен директор
КЦМ АД

Изказваме специални благодарности на:
1. Николай Младенов – министър на външните работи на Република България
2. инж. Димитър Георгиев – почетен консул на Украйна в Пловдив
3. Георги Гергов – почетен консул на Русия в Пловдив
4. Теофана Брадинска-Ангелова – почетен консул на Република Франция
5. д-р Мариана Чолакова – почетен консул на Германия в Пловдив
6. инж. Иван Тотев – кмет на Община Пловдив
7. Здравко Димитров – областен управител на Област Пловдив
8. арх. Илко Николов – председател на Общински съвет, Пловдив
9. Димитър Сотиров – кмет на гр. Куклен и представители на ОС
10. Румяна Самоковарева – кмет на с.Крумово
11. Представители на кметство Асеновград
12. Пламен Димитров – президент на КНСБ
13. Стивън Уилкинсън – председател на Международната цинкова асоциация (IZA)
14. Антон Петров – председател на УС на БАМИ
15. Политими Паунова – изпълнителен директор на БАМИ
16. Евгений Иванов – изпълнителен директор и член на УС на КРИБ
17. маг.фарм. Христо Григоров – председател на БЧК, София
18. Таня Георгиева – Регионален директор на БЧК, Пловдив
19. инж. Васил Яначков – председател на СФ „Металици” КНСБ
20. Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, София
21. Левон Хампарцумян – главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвен на УниКредит Булбанк, София
22. Виолина Маринова – председател на Управителния съвет на Фондация ”Атанас Буров”
23. д.т.н. Николай Вълканов и инж. Неделчо Бонев – „Минстрой Холдинг” АД, София
24. д-р инж. Цоло Вутов – председател на НТС по МДГМ, София
25. д-р инж. Лъчезар Цоцорков – председател на Българската минно-геоложка камара и изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД, Панагюрище
26. Даниела Петкова – главен изпълнителен директор на ПОК „Доверие”
27. Гергана Мантаркова – „KPMG България” ООД
28. Диана Манева – изпълнителен директор и председател на УС на „Дженерали България Холдинг” АД
29. Георги Ненов – управител на ЗАД „Булстрат”, Пловдив
30. Борислав Василев и Илия Добрев - ДСК, Пловдив
31. Детелина Георгиева – представител на „Еконт Транс”, Русе
32. Чавдар Каришев – директор и Деян Никифоров – зам.директор на Радио Пловдив
33. Десислава Шишманова – директор на Регионален телевизионен център - Пловдив
34. Димитър Инджов - собственик на галерия „Инджов”, Пловдив
35. Димитър Чонов – председател на Дружеството на пловдивските художници
36. Красимир Линков – директор на ГХГ, Пловдив
37. Цанка Бончева – управител на „Инженеринг Сервиз”, София
38. инж. Митко Младенов – изпълнителен директор на „Рудметал” АД, Рудозем
39. инж. Живка Ковачева – изпълнителен директор на „Горубсо-Кърджали” АД
40. проф.д-р инж. Никола Шопов – управител на ДЦМ-1 ООД, Пловдив
41. инж.Цветан Буюклийски – изпълнителен директор и инж. Тодор Попов – главен инженер на „Монетен двор” АД, София
42. Константин Илиев – регионален управител на „Райфайзен България” ЕАД, Пловдив
43. инж. Генчо Божилов – изпълнителен директор на Игзакт Инженеринг, Пловдив
44. инж. Васил Андреев – управител на „ГЕОПС БДС” ЕООД
45. Жорж Георгиев – представител на фирма „Титан”
46. Пламен Бобоков – председател на УС на „Приста Ойл Холдинг”, София
47. Никола Треан – генерален директор на Аурубис България АД
48. Диян Димов – изпълнителен директор на „Пристанище Бургас” ЕАД
49. Боряна Михайлова – управител на „Гленкор България”
50. Кристина Минчева – управител на „КМ Трейд”
51. Камелия Атанасова – представител на „Трансамин България”
52. Руси Данев – изпълнителен директор на фирма „Фарадей”
53. Виолета Димитрова – управител на фирма „Салина 7”
54. Георги Събев и Емилия Петкова – адвокатска кантора „Събев и партньори”
55. Борислав Василев – Главен регионален мениджър „Банка ДСК”, Регионален център Пловдив
56. Николай Атанасов – изпълнителен директор на „БУЛГАРКОНТРОЛА” АД, София
57. Георги Георгиев – председател на УС на Национален Алианс за Социална Отговорност, член на борда на EASPD
58. Е. Тодорова – председател на Национална Федерация на Работодателите на инвалиди
59. Румен Велев и Станислав Владимиров -TUV RHEINLAND България ЕООД
60. Ружа Бодурова и Евтим Евтимов – изпълнителни директори на „Горубсо Златоград” АД
61. Румяна Георгиева – изпълнителен директор и Петя Петрова - „Енержи МТ”
62. Снежина Казакова – управител на „DHL Експрес България”
63. Зоя Колева – фирма „Транслед”
64 Георги Стамов – председател на Планинска спасителна служба, Пловдив
65. Венета Владимирова и Мартин Хансел – представители на фирма RIH Radex
66. Димитър Гунев – представител на фирма „Шамот”
67. Иван Костов – представител на „Лог Консулт”
68. Васил Василев – управител на „Хелиос Металург”, Пловдив
69. Катя Рачева и кап.Димитър Рачев – „Сий Мастерс”, Бургас
70. Лилян и Теодор Лалови – фирма „Дивамин”, София
71. Ангел Кацаров – „Заводски строежи”, Пловдив
72. Лазар Кочиев – „Агрия”, Пловдив
73. Ивайло Башалов – Пристанищен комплекс Русе
74. Валентин Зангов и Татяна Недева – „Флекси Транс” ЕООД
75. Георги Минчев - фирма „Трансбалкани”
76. Мильон Гьошев – управител „Мондео Контрол”, София
77. Антоанета Георгиева и Петър Томов – фирма „Евроферт” АД, Димитровград
78. Георги Рахнев – представител на „Инколаб Сървисис България”, Бургас
79. Цветан Георгиев и Михаил Цанков – фирма „Иркон” ЕООД

и други.