Новини
text size:
print page
Символична първа копка за изграждането на Аusmelt пещ от "Ново оловно производство"
15.03.2012
Символична първа копка за изграждането на уникална Аusmelt пещ от "Ново оловно производство" бе направена днес, 15 март (четвъртък) от 11.00 часа, на територията на комбината.

"Ново оловно производство" е част от мащабна програма за технологично обновление и разширение на металургичното предприятие (ТОРП). С изграждането на високотехнологичен завод за производство на олово, КЦМ поставя началото на нова генерация металургия. Над 80 млн. евро ще бъдат вложени в реализацията на този проект. Средствата са осигурени чрез инвестиционен заем между КЦМ, ЕБВР и Уникредит Булбанк.

Целта на проекта е изграждане на високоефективно и конкурентно производство на олово и сплави чрез иновативни технологии за преработване на суровините, осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд и щадящи максимално околната среда. Предимство на проектните решения е двойно намалената енергоемкост при производството на олово и повишаване над два пъти производителността на труда. Проектът е в пълно съответствие с най-добрите европейски и световни стандарти.

Заводът за олово в КЦМ ще покрива екологичните норми от ново поколение, които ще бъдат в сила през следващите 15-20 години. Той ще емитира само 24 000 кубически метра пречистени газове на час. Екологичните параметри се постигат и със замяната на досега употребяваните 35 000 тона кокс със само 1 600 тона въглища, както и с природен газ и кислород.

При проектиране на новото оловно производство е заложено незначително повишаване на производствения капацитет до около 71 000 т общо олово, но с максимално увеличение на оловните сплави и продукти с висока добавена стойност. С финализиране на технологичното обновление производството на олово от вторични суровини ще достигне 25 % от общото производство на този метал.

За управлението на оловния проект е изграден съвместен екип с "WorleyParsons" България. Оборудването вече се произвежда и се очаква да бъде доставено до средата на 2012 г. Срокът за изпълнението на обекта е до края на 2013 г.