Новини
text size:
print page
Съобщение до деловите и бизнес партньори
14.06.2012
Уважаеми партньори,

бихме искали да ви уведомим, че от 8 юни 2012 год. г-жа Анета Панайотова, досегашен изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД, се оттегля от активна управленска дейност поради лични причини. Г-жа Панайотова запазва позицията си в Съвета на директорите.

От месец април 2004 г. г-жа Анета Панайотова пое поста на изпълнителен директор на КЦМ Трейд ЕАД заедно с отговорностите да укрепва имиджа и позиционирането на фирмата като достоен участник на международния пазар на метали. Със своя богат професионален и организационен опит, г-жа Панайотова успешно защитаваше позициите и репутацията на КЦМ АД - най-големия производител на олово и цинк в Югоизточна Европа и Черноморския регион. За годините на своята управленска дейност, тя успя да създаде отличен екип от специалисти, които имат авторитета и опита да гарантират необходимата в този момент приемственост.

Изпълнителното ръководство на КЦМ 2000 Груп благодари на г-жа Анета Панайотова за нейната компетентност и професионализъм, за усилията й за издигане имиджа и доверието на света към фирмите от Групата. Пожелаваме й успешна реализация в избраното от нея поприще!

Госпожи и господа,
Ние ценим коректността и добронамерените отношения със своите делови и търговски партньори и сме уверени, че настъпилите промени ще бъдат приети с разбиране. Уверяваме ви, че новоизбраният изпълнителен директор на КЦМ Трейд АД г-н Димитър Черняев, досегашен старши специалист „Външна търговия и борсови операции“ споделя напълно тази наша философия. Вярваме, че с безспорния си личен авторитет и доказан потенциал г-н Черняев ще доразвие добрите търговски връзки, създадени през годините и ще създаде подходящи условия за просперитета на фирмата.


Изпълнително ръководство
на КЦМ 2000 Груп, Пловдив