Новини
text size:
print page
КЦМ АД получи Сертификат за „Зелен етикет за транспорт и мобилност” в бизнес индустриална зона. Отличието се връчва за първи път в Европа и България
01.03.2013
На 28 февруари 2013 г., в рамките на Информационна седмица на мобилността в КЦМ (25.02.– 01.03.2013), фирмата получи Сертификат за „Зелен етикет за транспорт и мобилност” в БИЗ КЦМ. На церемонията по официалното връчване на документа присъстваха членовете на Надзорния съвет на дружеството доц. д-р инж. Никола Добрев и Васил Начков, изпълнителният директор на КЦМ АД инж. Стоян Пехливанов, организатори и координатори на ведомствения транспорт.

Общоевропейското отличие „Зелен етикет за транспорт и мобилност“ се връчва за първи път на българска фирма и е висока оценка за постигнатите резултати и ангажираността на ръководството на КЦМ в устойчивото управление и развитие на транспорта за своите служители. През 2012 г. КЦМ започна прилагането на план за неговото подобряване като част от европейския проект MoMa.BIZ на „Интелигентна енергия – Европа”. Една година след инициирането му, церемонията по награждаване на Комбината за цветни метали със „Зелен етикет за устойчив транспорт и мобилност“ бележи преминаването от енергиен клас B към енергиен клас А за реализирани мерки за подобряване на местната транспортна обстановка.

Прилагането на иновативни модели за промяна на транспортното поведение на работещите включват развитие на споделено пътуване, управление на паркинг пространството, тестване на карговелосипеди и информационни кампании за устойчиво придвижване. Тези мерки от Плана за подобряване на транспорта в КЦМ са водещи при промяната на мисленето и поведението на работниците и се прилагат с амбиция да станат част от устойчивото бъдеще на предприятието.

Представители на Енергийна агенция – Пловдив и на Комбината за цветни метали изразиха мнения в подкрепа на успешното партньорство за реализиране на енергийна ефективност при управлението на транспорта за служители, проучването на транспортните нужди на работещите, ролята на плановете за мобилност в бизнес зони и успешният пример на КЦМ за бизнес растеж, екологична и социална отговорност. Бе обърнато специално внимание на предизвикателствата и възможностите пред бизнеса и гражданите да се наложат нови зелени решения в областта на придвижването. Подчертана бе необходимостта всеки един от нас да промени своя начин на мислене и поведение, като избере по-икономичния и по-щадящия природата начин за придвижване от точка А до точка Б.

Независимо от високата оценка на организацията на транспортното обслужване в КЦМ като разписание, маршрути, уредени паркинги за пътуващите с личен транспорт, проблемите с качеството на превозните средства остават нерешени на този етап. За работодателя решаването на този въпрос е важно и вече се водят преговори с обслужващите транспортни фирми да обновят автобусния си парк. Направени са проучвания и за използване на по-малки и комфорти бусове, които да поемат някои по-малко натоварени маршрутни линии и курсовете на смените.

Проблеми в транспортното обслужване съществуват не само в България, а и в почти всички европейски страни, където се налага превозването на големи групи от хора в определени часови пояси и в едни и същи направления. Това стана ясно от презентацията на Ина Карова – координатор за България по проекта MoMa.BIZ. Проектът си поставя амбициозната задача да потърси ефективни решения и да популяризира положителния опит в това направление. Планът за управление на мобилността на КЦМ с набелязаните цели, мерки и дейности спомогна за една година да се премине от клас B към А-клас и да се стигне до връчване на „Зелен етикет за транспорт и мобилност”.

Лияна Аджарова – изпълнителен директор на Енергийна агенция – Пловдив, връчи Сертификата за устойчив транспорт и мобилност в бизнес и индустриална зона КЦМ на инж. Стоян Пехливанов – изпълнителен директор на КЦМ АД.