Новини
text size:
print page
Екипът на КЦМ 2000 груп се представи успешно на първия конкурс „Европейски КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”
23.04.2013
Общоевропейската инициатива за насърчаване на сътрудничеството в областта на Корпоративната социална отговорност (КСО) „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” стартира през 2013 г. и обхваща 29 страни. Целта на конкурса е да популяризира градивната роля на бизнеса в развитието на обществото, да насърчи споделянето на добрите практики в страните-членки на ЕС, да представи новаторски решения за справяне с актуални обществени и екологични проблеми и да покаже българския принос за развитието на КСО.

Участниците в конкурса „Европейски КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна” се състезаваха в две категории: „Партньорски проекти на големи предприятия” и „Партньорски проекти на малки и средни предприятия”. Допуснати до оценяване бяха 40 проекта на големи компании и 13 проекта на малки и средни предприятия, като по активност България се класира на второ място след Испания. Оценителите на конкурса номинираха за финалния кръг по пет проекта в двете категории.

На 22 април 2013 г. в София се проведе церемония по публична защита на номинираните проекти от конкурса „Европейски КСО отличия – вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”.

КЦМ 2000 груп участва в конкурса с четири проекта, които бяха допуснати за оценка в категорията „Партньорски проекти на големи предприятия”. След прецизен и оспорван подбор, от общо 40 проекта оценителите на конкурса номинираха 5, които се състезаваха за националното отличие. Две от петте номинациите бяха за уникалните проекти „Горски екопояс” на КЦМ АД, с презентатор инж. Людмил Вълчковски и „Осигуряване на заетост на хората с увреждания” на фирма „Стопански дейности КЦМ” ООД, представен от г-жа Иванка Пискова.

Нашите проекти основателно предизвикаха журналистическия интерес и доказаха по убедителен начин:

своята уникалност – и двата проекта са единствени по рода си;

креативност и новаторски подход при решаването на определен проблем – обществен и екологичен;

принос в полза на обществото;

отговорната роля и ангажираност на бизнеса в устойчивото развитие на компанията.


Компанията определя своето участие в конкурса като изключително успешно. Можем да се гордеем с факта, че това беше единственото изцяло българско участие сред финалистите. Презентираните проекти показаха за пореден път нашата силна ангажираност и отговорно отношение към социалното развитие на обществото.


След церемонията по публичната защита на проектите, международно жури с председател Патрик О’Мейра, директор в „Business in the Community” награди победителите: „Дентален център ЕО Дент” ООД в категория „Малки и средни предприятия” и „Банка Пиреос България”АД в категория ”Големи предприятия” за проекта им ”Партньорство в подкрепа на програма за редовно дарителство „Благодетел”. Победителите на национално ниво ще представят страната на общоевропейска церемония на 25 юни 2013 г. в Брюксел.

ПРОЕКТИТЕ

„Горски еко пояс”, КЦМ АД

Горският еко пояс около КЦМ АД е първият изграден в нашата страна, с цел да ограничава разпространението на емитираните от неорганизирани източници на замърсяване, намиращи се на производствената площадка. Той е с площ 172 дка, разположени по протежение на оградата на производствената площадка, с ширина от 25 м. в западната до 150 м. в южната й част. През 1990 г. стартира създаването на зелен защитен пояс около предприятието. Изграден е от храсти, високо и нискостеблени широколистни и иглолисти дървесни видове. Избрани са растителните видове, които улавят максимално количество прах и в същото време устояват на токсините в него. Зеленият пояс е жив организъм – гора с над 10 000 бр. иглолистни и същото количество широколистни дървесни видове, и много различни по вид декоративни храсти.
Горският еко пояс около КЦМ АД е създаден с партньорството на специалисти и научни кадри от: Аграрен университет Пловдив; Институт по почвознание Н. Пушкаров; Лесотехнически университет София. След повече от двадесет години от неговото създаване, днес могат са се отчетат следните резултати от реализирането на проекта: чувствително подобряване на състоянието на почвите; ограничаване на негативното влияние на емитираните замърсители.
Според презентатора на проекта Людмил Вълчковски, той дава израз на политиката на дружеството по опазване на околната среда, чрез материализирането й по един близък до обществото начин.

„Осигуряване на заетост на хора с увреждания”, „Стопански дейности КЦМ” ООД

Основната цел на проекта „Осигуряване на заетост на хора с увреждания” е да се намери оптималния баланс между възможностите на хората с увреждания и постигането на добри социално-икономически и финансови резултати за фирмата, чрез ефективно използване на техния потенциал. От създаването на фирмата, до настоящия момент могат да се отчетат следните постигнати резултати:
Много добър ефект на възстановяване на трудоустроените лица

Рязък спад в професионалната заболеваемост и липса на нови професионални заболявания след 2004 година.

Ефективно поведение при работа и спазване на мерките по безопасност и здраве при работа.

Успешно икономическо и социално развитие на специализираното предприятие

Висока ефективност на труда и рентабилност на производството

Интеграция на хората с увреждания в реална работна среда

Корпоративна социална отговорност – както към собствения персонал, така и към обществеността от региона.


ОТЗИВИ


Уважаема г-жо Мара Русинова,

Бих искала да Ви поздравя за участието Ви като финалисти в Европейските отличия за корпоративна социална отговорност.

За Нас беше удоволствие да изслушаме презентацията на инициативите Ви, които са наистина вдъхновяващи и отварящи очите за това колко много би могъл да помогне успешният бизнес за благото на обществото, когато ги има желанието, идеите и доброволния човешки ресурс.

Поздравления и продължавайте все така!
Надявам се в бъдеще да имаме възможност за нови срещи.

Поздрави,
Майа Марева


–––

Здравей, Розин,

Не мога да се сдържа да ти пиша не по работа, а за да те поздравя като член на ръководството на КЦМ 2000 АД, пряко отговарящ за проектите в конкурса за социалната отговорност на компаниите, за големия успех и положителен отзвук. Вярвам, че в понеделник е минало вдъхновяващо, а днес чета в Капитал Дейли страницата, посветена на вас и според мен по-позитивна реклама не би могла да се измисли, добавено към това, че тези проекти са смислени и добри сами по себе си.

Браво на вас и очакваме нови успехи на проектите и на компанията,

Емилия