Новини
text size:
print page
Стартира технологичното усвояване на „Инсталации за преработка на вторични цинкови суровини”. Проектът е реализиран в рамките на 16 месеца.
21.05.2013
Главният директор по управление на риска на Уникредит г-н Юрген Кулниг и Левон Хампарцумян – председател на УС и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, пристигнаха на работна среща в КЦМ АД, Пловдив. Двамата директори бяха съпровождани от водещи експерти от своите екипи.

По време на посещението беше даден старт на технологичното усвояване на „Инсталации за преработка на вторични цинкови суровини”. Инсталациите са част от проекта „ТОРП – Цинково производство” и са разположени на площ от 2 000 кв.м. Капацитетните им възможности са 70 хил. т. преработени стоманени прахове и 25 хил. т. промити велц-окиси годишно. Инвестираните средства са в размер на 9.4 млн. €.

На събитието присъстваха и г-н Даниел Берг – Директор за България на Европейската Банка по Възстановяване и Развитие, и г-жа Борислава Габровска, отговаряща за Проекта от страна на ЕБВР.

Цялостното изпълнение на проекта „Инсталации за преработка на вторични цинкови суровини” е дело основно на инженери и специалисти от КЦМ 2000 Груп - КЦМ Технолоджи ЕООД, КЦМ АД, КИС ЕООД и Металургремонт 21 АД, а концептуалният инженерен проект е разработен от КЦМ Технолоджи ЕООД и специалисти на Paul Wurth.

С пуска на инсталациите за технологично промиване и извличане на велц-окисите от преработката на стоманени прахове е постигнато увеличаване на дела на използваните вторичните цинк съдържащи материали. Внедрените иновативни решения са продукти с висока добавена стойност и са разработени на основата на най-прецизните световни стандарти в областта на качеството, технологиите и подобрените параметри на околната среда.