Новини
text size:
print page
КЦМ 2000 АД дари Атомно - абсорбционен спектрофотометър на УМБАЛ „Свети Георги”. Дарението е на стойност USD 80 000
16.04.2014
Атомно-абсорбционен спектрофотометър (AAS) на американската фирма „Термо Фишер Сайънтифик”, модел 3000 iCP получи като дарение на 16 април 2014 г. екипът на Централна клинична лаборатория на УМБАЛ „Св.Георги”, Пловдив.

Дарението бе връчено от главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД инж. Румен Цонев. Проф. Жанет Грудева - заместник-директор по диагностична и лечебна дейност благодари от името на УМБАЛ „Св.Георги” и изрази надежда за съвместно сътрудничество и занапред.

Новата апаратура, с компютърен софтуер за управление, ще замени използвания досега модел ААS „Перкин Елмер”, предоставен през 1991 г. също от КЦМ. За създаване на подходяща среда в лабораторната зала и максимално ефективно използване на ААS са закупени климатик, UPS и допълнително оборудване за постигане на по-широк обхват на приложение на апарата. Общата стойност на дарението е в размер на USD 80 000.

Атомно-абсорбционен спектрофотометър, модел 3000 iCP служи за изследване на тежки метали в биологични среди. С апарата могат да се изследват още арсен, селен, кадмий, цинк и мед. Освен КЦМ, достъп до тази медицинска услуга ще имат всички фирми в страната, чието производство налага провеждането на биологичен скрининг за нуждите на работещите. Изследването ще бъде достъпно и за пациенти, които са насочени към лабораторния тест по преценка на личния лекар и в случаите, съмнителни за битов контакт с олово или други тежки метали.

В специализираната доболнична и болнична помощ методът има съществено приложение за диагностиката, особено в диференциално-диагностичен план и в лечението на редица болести в професионалната патология, хематологията, гастроенетерологията, ендокринологията, нервните болести и други.

Дарението бе връчено от инж. Румен Цонев - главен изпълнителен директор
на КЦМ 2000 АД.Атомно-абсорбционен спектрофотометър, модел 3000 iCP