Новини
text size:
print page
Оловото вещае добри времена за световната икономика
27.03.2014

в."Капитал Daily"
Румен Цонев - главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД

Господин Цонев, каква е логиката най-големите производители на олово в света, които са и най-големите конкуренти, да се събират в София? Какво ще си кажете?

Да започнем с това, че ние сме само конкуренти. Не сме врагове, не воюваме. За мен конкуренцията е нещо добро, защото е движещата пазарна сила. И точно конкуренцията изисква хората от един бранш да се събират и да говорят помежду си. На такива срещи правим нещо важно - губим спокойствието си. Спокойствието е пагубно за бизнеса. Това е смисълът на тези срещи и затова всички компании обръщат внимание на този вид комуникации.

Производителите на олово в света имат ли някакъв общ интерес? Вие ще защитавате ли пред някого общи оловни интереси?

Защитаваме потребността на хората да живеят по по-добър начин. Ние задоволяваме потребностите от олово за производство на акумулатори за автомобилите ни. И искаме да знаем, че го правим по най-добрия начин, който позволяват човешките възможности на този етап. Тези форуми са ни необходими именно за това - да можем всички заедно да бъдем по-добри в този процес.

Кой организира днешната Шеста световна конференция по олово в София? Не изглежда лесно да събереш всички от един бранш на едно място и да им предоставиш възможност да говорят за успехи и за проблеми.

В нашите среди има едно издание, което всеки следи ежедневно и това е списание “Метал бюлетин”. Това е списание с вековна традиция. Това е едно изключително сериозно издание, с което всички се съобразяват, защото се отнася изключително прецизно с информацията, която публикува. Именно “Метал бюлетин” организира днешната конференция и е въпрос на престиж за компаниите да участват в нея. Трябва да кажа, че това не е единственият световен форум, на който се събират производителите на олово. Но всеки форум е с известна специализация на информацията и на участниците. В София се срещат производителите на олово с целия бизнес, употребяващ олово. Участват също представители на световните метални борси, където се търгува нашия метал. Има представители на Световното бюро по рециклинг, представители и на Международната асоциация по оловото. Събираме се в България и ние - КЦМ 2000 АД сме домакини, защото за нас това е и престиж, и признание за постиженията ни.

Вие в коя сесия ще участвате? На какво е посветен Вашият доклад?

Една от важните сесии на Световната конференция по оловото е за производството на първично олово. Докладът ми е посветен на пазарите и производството на олово в Югоизточна Европа. На този пазар ние сме най-големия производител, този, който диктува технологичните тенденции. КЦМ е компанията, която диктува добрия начин на спазване на правилата в търговията и производството на олово в нашия регион.

Господин Цонев, като предприятие, което произвежда олово и от руда и от вторични суровини, какво знаете за неговия живот в икономиката? Колко дълъг е бизнес цикълът на оловото?

Оловото е толкова ценно, защото е металът, който се рециклира най-лесно и в най-голям процент. Няма друг такъв метал. Обикновено оловото “живее” около 4-5 години, защото се влага най-вече в акумулатори. После се събира, преработва се по един щадящ природата начин и отново става на акумулатори. Точно този цикъл е залогът за неговото бъдеще. Ако човечеството намери начин да акумулира по-ефективно енергия, не в оловни акумулатори, заместителят им трябва да е по-добър от този метал. Такъв eфективен заместител още не е измислен. Така че работа за нас в следващите 20-30 години ще има предостатъчно. После? Ще видим. Сега имаме да решим други проблеми. Например проблемът с полулегалното производство на олово.

Какво е това? Какво легално и какво нелегално може да има в производството на олово?

Добрите европейски практики, нашият собствен фирмен опит ни показват, че за да бъде едно производство на олово легално, то трябва да спазва данъчно законодателство, трудово законодателство, екологично законодателство и законодателството, свързано с условията на труд. Много често някой от тези четири елемента липсва. Настина много често. Знаем го, защото КЦМ се конкурира с други компании, в които поне един от тези елементи липсва. Полулегалният производител може да постигне по-евтино олово за сметка на престъпване на закона. Това не е конкурентно предимство, това е престъпно предимство. Така стоят нещата.

Като че ли изходите от това положение са два: или КЦМ ще започне да върви по пътя на полулегалното производство, или другите компании ще започнат да следват добрата практика на КЦМ?

Няма да е първият начин. В дългосрочен план полулегалното производство не носи дивиденти, то не е перспективно. Вижте дори българския опит. Много е трудно една компания като КЦМ, която има 1300 работници, 1350 лева средна работна заплата и пълни социални осигуровки върху нея, да се конкурира с едни други компании, където средната работна заплата е 500 лева и не се плащат всички осигуровки. Никак не е лесно на компания като КЦМ, която е инвестирала 200 млн. лева в екологични и енергоспестяващи технологии, да се конкурира с онзи, който не го е направил. Но ние сме на един и същ пазар и пазарът не задава тези въпроси, той пита само колко ти е цената и какво ти е качеството. Онзи, който трябва да се интересува от опазването на природата, от здравето на нацията, от това какво оставяме на идващите след нас, не е частно лице.

Изходът?

Ами стопанската история на България показа какво стана с втория тип предприятия, които тръгнаха по пътя на полулегалното производство - те вече не са на пазара, тях ги няма като предприятия. Защото полулегалното производство е хитруване на дребно, то не е и не може да бъде печеливша стратегия. Впрочем до тези бизнес поуки достигнаха по трудния начин и производителите на олово в съседните страни. Вече ги няма, затвориха предприятия в Румъния, в Македония, в Сърбия, в Гърция, в Турция.

И накрая, оттук, от тази световна конференция по оловото, какво има да каже вашият метал на света?

Може би това, което светът иска да чуе и да бъде уверен в него. Започва тенденция на увеличаване на потреблението на олово в световен мащаб с около 4 процента годишно. Това значи само едно - светът се съживява, светът приключи с кризата и сега е време за подем. И ние - КЦМ - сме готови да реагираме на нарастващото търсене на олово. През 2013 година произведохме около 68 000 тона олово, като цените намериха едно равновесие на ниво 2100 долара на тон.

Господин Цонев, ще говорите ли с колегите си за “взаимоотношенията” на вашия метал с другите метали?

Да, и това ще бъде важна дискусия, която не касае пряко нашия бизнес, но е свързана с металите. В момента има някои по-радикални настроения в част от европейските страни за това доколко олово като примес трябва да се съдържа в други метали и метални съединения. Едната теза е, че трябва още да се намали оловното съдържание например в месинга. Което ще създаде технологични проблеми на производителите на метали. Другата теза е, че сегашните стандарти за съдържание на олово са ни достатъчни. Мисля, че на конференцията ще чуем и ще оценим научните обосновки на поддръжниците и на двете тези.


Интервюто взе
Михаил Ванчев