Новини
text size:
print page
ПЛОВДИВСКИТЕ МЕТАЛУРЗИ ПОСРЕЩНАХА КОЛЕГИТЕ ОТ БРАНША
07.11.2014
КЦМ бе домакин на тазгодишното национално честване на „5 НОЕМВРИ – ДЕН НА МЕТАЛУРГА”. Тържеството бе организирано съвместно от Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и КЦМ 2000 АД. Повече от 50 години на този ден се отдава заслужено уважение и признателност за достойния труд на хилядите металурзи и на бранша като структуроопределящ за икономиката на страната.

Поводът професионалният празник да бъде отбелязан в Пловдив е завършването на първия етап от проекта „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ”. Гостите на събитието – колеги от предприятията в бранша, партньори, банкери, представители на централната и местната власт, на браншовите синдикални централи и много журналисти, имаха възможност на място да видят обекти от завършения първи етап на проекта ТОРП.

От трибуната пред сградата на Ново оловно производство инж. Румен Цонев – главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, поздрави всички металурзи и гости на тържеството по повод професионалния празник и запозна присъстващите с новата инвестиция. Проектът е финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие и от УниКредит Булбанк. Неговата стойност възлиза на над 200 млн. лева и в концепцията му са заложени енергоспестяващи технологии, възможности за преработка на вторични материали и намаляване на емисиите на парникови газове. Усиленото инвестиране в нови производства и технологии осигурява устойчиво и изпреварващо развитие на родната индустрия и определя новата визия на цялата българска металургия.

Приветствие към металурзите и домакините оправи Левон Хампарцумян – председател на УС и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк. Той благодари на ръководството на КЦМ 2000 Груп за изключително коректното и ползотворно партньорство и определи проекта ТОРП като един от най-успешните в индустрията за последните 15 години. КЦМ е предприятие на висотата на 21 век – моделно, високотехнологично, ефективно и с ясна визия за своето бъдеще.


Доц. д-р инж. Никола Добрев – председател на Съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп :

„За мен е радостно, че в тия смутни времена има едно общество, което можем да го съберем и да говорим за икономика, за екология, за социална политика, за човешки и колегиални отношения. Това е обществото на металурзите! Аз съм щастлив, че съм част от тази общност. Тук освен много колеги, има и един мой преподавател – професор Бакърджиев, когото имам честта да го поздравя и да му благодаря за това, че създаде плеяда от металурзи.

Искам да поздравя всички гости, в качеството ни на домакини заедно с Браншовата камара на днешното приятно тържество. Това, което видяхте и това което не успяхте да видите в КЦМ по време на посещението, е плод на нашите професионални усилия и желанието да изградим една съвременна металургия. Стремежът ни е бил да постигнем нещо значимо, което с гордост да покажем на нашите колеги, контрагенти и на обществеността. За да постигнем всичко това, ние разчитаме на нашите партньори, за които с радост мога да кажа, че и в най-трудните моменти не са ни изоставяли. Може би това е така, защото ние сме били честни към тях и те са отвръщали със същото на нас.

Ние сме убедени, че пътят към успеха преминава през обновяването и търсенето на най-новите иновационни постижения. В същото време сме убедени, че и най-добрите идеи и най-новите технологии не могат да намерят своята реализация ако няма професионално подготвени и мотивирани хора. Ако работниците и специалистите не са убедени, че това, което правят е правилното и не ги изпълва с удовлетворение за професионална и човешка реализация, каквито и модерни технологии да се опитваме да внедрим, това ще бъде без успех. Радостно е, че за последните 14 години, откакто предприятието бе приватизирано, ние успяхме да съхраним не само производството, но и хората. Без техния професионализъм и опит днес ние нямаше да бъдем това, което сме. И най-добрата иновация без участието на хората ще остане куп желязо или красив проект. Във фирмите от КЦМ 2000 Груп работят много талантливи специалисти, които използват както досегашните си знания и умения, така и работят върху своето професионално усъвършенстване и развитие. Тук искам да благодаря на тези хора, които и в днешния ден продължават да работят както за ежедневното изпълнение на совите служебни задачи, така и за бъдещето на нашата фирма. Искам да благодаря на десетките наши работници, които стоят до апаратите, до пещите, на поточните линии и дават материален израз на нашите обединени усилия.

Искам да благодаря и нашите търговски партньори, защото колкото и да е известно името на КЦМ, без тяхната професионална работа, нашата продукция нямаше да достигне до толкова много клиенти.
Скъпи приятели, мога още много да говоря за достойния труд на металурзите и на нашите незаменими специалисти в КЦМ, но накрая искам да си пожелаем да бъдем заедно още много години, в името на просперитета на нашия бранш и нашите фирми.

Никой успех не може да е самоцелен, той трябва да бъде подчинен на благоденствието на нашата страна, за която някои казват „тази държава”, а тя е БЪЛГАРИЯ!”



Антон Петров – председател на Управителния съвет на БАМИ

„Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, позволете ми да поздравя всички металурзи и всички свързани с металургията сфери с днешния празник. Специално искам да поздравя домакините на днешното тържество – КЦМ 2000 Груп, за постигнатото в инвестиционната политика, в модернизирането на производството на олово и цинк и поставянето му на едно конкурентно равнище. Искам да ги поздравя за тяхната смелост и упоритост в преследване на професионалните цели. И като за празник – какъв по-добър подарък от една такава голяма и значима инвестиция. Ние я възприемаме като постижение и за нашия бранш, защото тези 262 млн. лв. се прибавят към 4 млрд. лв. инвестиции в отрасъла – значими, мащабни, впечатляващи. Не мога да не спомена, че независимо от трудностите пред бизнеса, в през последната година нашият отрасъл продължава да се обновява. Следващата седмица предстои откриване на пречиствателна станция за 12 млн. лв. в „Аурибис”. Сериозни вложения в нови обекти са направени в „Алкомед”, в „Стомана Индърстри”, в „София мед”. Всичко това дава своите резултати – нашата металургия е високотехнологична, съвременна, енергийно ефективна и екологична. С направените инвестиции през последните 4-5 години енергийната ефективност в сектор „Металургия” се е увеличила 30%. Българската металургия е не само видима в Европа и света, тя е значима в рамките на Европейския съюз. Нашата равносметка е положителна не само за тези 12 000 души пряко заети в металургията, но и за онези 60 000 работещи в свързаните по веригата отрасли.

Българската металургия е социално отговорна и това сме го доказали в годините. В нашите предприятия работят все по-квалифицирани работници. Секторът има едни от най-високите заплати в страната – около 1400лв. независимо, че през последната година се отчита дефлация, средната заплата в бранша се увеличи с 10%.

И понеже днес е празник, позволете ми да помечтая. Както вече споменахме, българската металургия е енергийно ефективно, но в същото време тя е и енергийно интензивна. Ако държавата промени само един от факторите, които определят бизнес климата – цената на електроенергията, ако нашето правителство направи това, което са направили всички европейски държави, българската индустрия, а в частност и металургията, ще преживее възраждане. Ако не бяха тези високи цени на енергоносителите, които засмукват нашите средства и ресурси, може би инвестициите в бранша нямаше да бъдат 4 млрд., а 7 млрд., свързаните с металургичната индустрия нямаше да са 60 000, а вероятно 120 000 души. Сигурно тогава проблемите на БДЖ с намаления състав и липсата на товари отдавна щяха да са забравени, а по българските пристанища нямаше да гледаме купчини от скрап и дърва за огрев, а високотехнологични изделия, готови да бъдат експедирани за Европа и света. Вероятно търговският баланс на страната нямаше да бъде с минус 7 млрд. салдо. За сега това са мечти, но реалистични и ние ще се борим те да се сбъднат.

Накрая искам да поздравя всички металурзи и всички, които се чувстват свързани с металургията, да си пожелаем много здраве, успехи, просперитет, високи хоризонти и сбъдване на професионалните ни мечти!”



Поздравителни адреси бяха изпратени от:


1. проф. Георги Близнашки, министър-председател на Република България;
2. Н. Пр. д-р Мариана Чолакова, Почетен консул на Федерална Република Германия;
3. Н. Пр. Теофана Брадинска-Ангелова, Почетен консул на Република Франция;
4. Михаил Миков, председател на НС на БСП;
5. инж.Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”;
6. Елка Тодорова, председател на УС на Национална федерация на работодателите на инвалидите;
7. Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, Министерство на труда и социалната политика;
8. проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на СД на „Минстрой холдинг” АД;
9. д-р инж.Лъчезар Цоцорков, председател на УС на Българска минно-геоложка камара;
10. Иво Георгиев, председател на УС на Асоциация за рециклираща индустрия,София;
11. Пламен Димитров, председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/;
12. Даниела Петкова, председател на УС на ПОК „Доверие”;
13. д-р Емил Караиванов – кмет на Община Асеновград;
14. д-р Светозар Шуманов, председател на Общински съвет, Асеновград;
15. доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висше у-ще по застраховане и финанси /ВУЗФ/;
16. проф. д-р инж. Митко Георгиев, ректор на ХТМУ;
17. Пламен Узунов, директор на Областна дирекция на МВР Пловдив;
18. Николай Петров, директор на Териториална дирекция „Национална сигурност”, Пловдив;
19. д-р Петрония Карамитрева, председател на Областен съвет на БЧК, Пловдив;
20. доц. д-р Нина Найденова, директор на Държавна опера Пловдив;
21. Бригаден генерал Златко Златев, командир на 24-та Авиационна база;
22. Огнян Зарев, изпълнителен директор на „Филкаб” АД;
23. д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България;
24. инж. Виолета Велева, изпълнителен директор на „НИПРОРУДА” АД, София;
25. Събин Събинов, управител на WorleyParsons България;
26. инж. Сергей Атанасов, изпълнителен директор на „Горубсо-Мадан” АД;
27. д-р Георги Найденов, председател на пловдивско журналистическо дружество „ЕВРОПРЕС”.



По време на тържеството бяха връчени и първите новоучредени от Съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп награди – „Почетен знак на КЦМ”.
Според статута, отличието се връчва за заслуги и постижения в развитието на фирмите от Групата КЦМ 2000 и нейното трайно позициониране като един от лидерите в икономическия и обществен живот на България, и като активен участник във формиране на световната визия на цветната металургия. Носители на Почетния знак могат да бъдат български и чужди граждани, допринесли за укрепване и развитие на Групата, за ефективното опазване на околната среда, за изключителни заслуги за развитие на техническия прогрес, за проявена социална отговорност, за принос в развитие на устойчиви и перспективни партньорски взаимоотношения. Почетният знак на КЦМ има два варианта – за дами и за господа. Изработен е от бяло злато, произведено в комбината.


С протокол №4 на Съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп са определени първите носители на високото отличие:
Левон Хампарцумян – председател на УС и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк;

Андреа Казини – зам.-председател на УС и главен оперативен директор на УниКредит Булбанк;

Холгер Мюнт – Директор, Европайска банка за възстановяване и развитие;

Борислава Габровска – главен банкер в постоянното представителство на ЕБВР в София;

Политими Паунова – изпълнителен директор на БАМИ.


Соня Минчева, „Бюлетин КЦМ”