Новини
text size:
print page
КЦМ получи първото в страната Уведомление за намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите за енергия от възобновяеми източници
09.11.2016

Първото в страната Уведомление по „Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници” беше връчена днес от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.


Помощта е в размер на 8.03 млн. лв. и се предоставя за регулаторния период от 01.08.2015 г. до 30.06.2016 г. Очаква се тя ще подпомогне значително конкурентоспособността на компанията, която реализира над 80% от произведената продукция на международните пазари.


Подобни схеми за подпомагане на енергоинтензивните индустрии бяха въведени и в други страни от ЕС, съгласно директивите на ЕК. Наредбата, нотифицирана и от ЕК, стана факт в резултат на съвместните усилия на Министерството на енергетиката и бизнеса. Това подчерта в речта си и главният изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД инж. Румен Цонев, който заяви: ”Работата върху Наредбата започна още през миналата година с промените в закона за енергетиката. Едновременно с това, започна страхотна борба с европейските институции, но най-важното е, че имаше синхрон между министерството и всички заинтересовани страни".


Министър Петкова връчи Уведомлението на изпълнителния директор на КЦМ АД инж. Стоян Пехливанов и подчерта, че с предоставянето на помощта, българското правителство гарантира възможност за осигуряване на благоприятна среда за развитие на бизнеса. В министерството на енергетиката са постъпили 148 заявления, които са обработени и предстои финализиране на оценката за конкретните помощи по тях. Предполагаемата сума за възстановяване от обществения доставчик е в размер на 97 млн. лв.


Уведомлението за намаляване на тежестта по Наредба Е-РД-04-06/ 28.09.2016 г. бе връчено в присъствието на инж. Иван Тотев, кмет на гр.Пловдив, на областния управител Здравко Димитров, на депутати и представители на държавната власт, на работници и служители от КЦМ.