Новини
text size:
print page
Браво, металурзи! 7214 тона олово през януари от новата пещ!
01.02.2017
Началото на 2017 година започва много обнадеждаващо за Ново оловно производство (НОП) с отливането на рекордните 7 200 тона черно олово за месец януари. С произведените количества метал, НОП реализира заложените по проект параметри, като по този начин показа бъдещите възможности на новата технология.


На 28.12.2015 г. от „Дирекция за национален строителен контрол” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството беше получено „Разрешение за ползване на строеж НОВО ОЛОВНО ПРОИЗВОДСТВО”. Година по-късно, постигнатият проектен капацитет е вече факт. Постижението идва напълно закономерно и е резултат от непрекъснато усъвършенстване и подобрение на всяко звено от технологичната верига.


Реализираната схема на технологичните линии и оборудване е уникална по своята същност, без еквивалент в световен мащаб. Изключителен успех за екипa на НОП е краткият период на оптимизация на технологичния режим. В подобни мащабни проекти тя се постига в рамките на 6-7 години. Зад успешното усвояване на технологията от специалистите на КЦМ и постигнатия обем на произведено черно олово стоят много месеци упорита работа на целия екип – от ръководителите и инженерите на смяна до операторите.


Постигнатите стабилни и устойчиви параметри на процесите, гарантират бъдещото развитие на цялото оловно производство.