Новини
text size:
print page
Най-голямата българска металургична компания подписа новия Колективен трудов договор
01.03.2017
Новият Колективен трудов договор е резултат от активната работа на екипите по сближаване на позициите между Работодателя, в лицето на КЦМ и на синдикалните организации, представени в компанията.


На 28 февруари 2017 г., изпълнителният директор на КЦМ АД Стоян Пехливанов и синдикалните лидери Андрей Андреев – КНСБ, Георги Шалев – СС „Подкрепа” и Чавдар Манчев – СС на НСМБ сложиха подписите си под новото КТД. То бе подписано в присъствието на Румен Цонев - главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, членове на СД на КЦМ 2000 и на УС на КЦМ, и екипите, работили по подготовката му.


Окончателният вариант на КТД е нормативно съглашение между равнопоставени партньори, еднакво отговорни и ангажирани по отношение на трудовите и осигурителни договорености. Съобразен с основните тенденции на съвременното трудово право, Колективният трудов договор съдържа споразумения, важни за интересите на служителите и работниците в различни области като безопасност и здраве при работа, трудови отношения и заетост, справедливо заплащане, социална политика и други отношения, неуредени с повелителните разпоредби на закона.


Диалогът по време на преговорите беше на висотата на заинтересованите страни по договора. Те изразиха своето категорично задоволство както от постигнатия баланс между интересите на бизнеса и тези на работниците и служителите, така и от договорените по-високи нива при следните социални придобивки:
минимална работна заплата – увеличение от 550 на 650 лв., което влиза в сила от 01.02.2017 г.;

постигната договореност за промяна в стойността на нощния труд - увеличение от 1.40 лв./час на 1.60 лв. /час;

промяна в стойността на час „домашно дежурство” - увеличение от 0.80 лв. на 1.00 лв.;

присъединителна вноска към КТД, в размер на 1.00 лв. за несиндикалните членове.Новият Колективен трудов договор е със срок на действие две години и влиза в сила от 01.01.2017 г.