Новини
text size:
print page
Рекордно производство на блоков цинк през 2016 г.
10.03.2017
КЦМ постигна най-високите си нива на производство на блоков цинк в своята 55 годишна история. Рекордните 74 336 тона цинк са резултат от подобрената производителност и ефективност, постигната в Обособено цинково производство (ОЦП).


Потенциалът за достигане на определените показатели по добив на цинк метал нарасна след успешната модернизация на технологичната и техническа база на ОЦП през последните няколко години. С пуска на инсталациите за технологично промиване и извличане на велц-окисите от преработката на стоманени прахове, компанията постигна увеличаване на дела на използваните вторичните цинк съдържащи материали.


Опитът и професионализмът на специалистите от ОЦП са в основата на стабилния висок добив на блоков цинк и на възможността за гъвкаво и ефективно управление на производството на метала.