Новини
text size:
print page
Обществото на металурзите и миньорите(GDMB) в Германия проведе своята 70-та среща на експертите по олово в Пловдив
21.05.2016
КЦМ 2000 АД бе домакин и съорганизатор на 70-та среща на експертите по олово на GDMB(Gesellschaft der Metallurgen und Bergleute e.V.). Форумът се проведе от 18 до 20 май 2016 г. Изборът на пловдивския металургичен гигант не е случаен. Участниците в срещата имаха възможност да посетят и разгледат Ново Оловно Производство. Изключително модерната технология, внедрена в оловното производство на КЦМ заслужено предизвика интересът на европейските производители на метала и на научните среди в бранша.


GDMB фокусира част от своята дейност върху комбинирането на науката с практическия опит в областта на минното дело, инженеринг, обогатяване, извличане, рециклиране и рафиниране на метали, както и върху производството на полупродукти и продукти от метали. Обществото на металурзите и миньорите отделя все повече внимание върху свързаните с производствената дейност екологични проблеми.
За да поддържа на висота своето професионално ниво GDMB се доверява на опита и уменията на своите членове от цял свят, на успешното провеждане на международните срещи и трансгранични научни диалози.


На срещата в Пловдив присъстваха над 50 представители на производители на олово и на академичните среди от Европа. Темите, обсъждани по време на форума, затвърдиха мнението, че „цветните метали са основата на индустрията и просперитета в една държава“.


В рамките на срещата бяха изнесени 10 доклада, свързани с актуализация на законодателните процеси по отношение на въздействие върху околната среда при производството на олово; с внедряването на иновативни технологии; с новостите в областта на рафинирането и рециклирането на оловото.


Паралелно с чисто практичните проблеми GDMB отделя специално внимание на образованието и обучението в университетите с цел повишаване на интереса на висшистите към модерната и екологична металургия на оловото.В Обществото на металурзите и миньорите в Германия са представени университетите в Аахен, Фрайберг и Леобен. В тази връзка, особен интерес по време на срещата предизвика представянето на ХТМУ, София като възможност за обучение и създаване на кадри за металургичната европейска общност.


По време на работната среща в Пловдив нашият колега инж. Гавраил Ангелов бе отличен с наградата за иновации на Германската оловна индустрия за 2016 г. Отличието “Lead Award” e учредено през 2006 г. Инж. Ангелов получи наградата от председателя на Експертния съвет по оловото към GDMB г-н Кърни като признание за научната работа по темата „Ново оловно производство в КЦМ“.