Новини
text size:
print page
КЦМ 2000 Груп представи своите добри практики на едно от най-значимите събития от календара на българското председателство на Съвета на ЕС
02.02.2018
КЦМ 2000 Груп взе участие в конференция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии-двигател за растеж", която беше едно от най-значимите събития за промишлеността в програмата на българското европредседателство. Събитието се състоя в хотел „Маринела“, гр. София на 31 януари 2018 г. и премина под патронажа на Министерството на икономиката.


Румен Цонев, главен изпълнителен директор на холдинга, изнесе доклад на тема „Технологична интеграция и ефективност на ресурсите“. Изложението представи технологичния модел, по който се произвеждат двата основни метала в КЦМ АД - олово и цинк. Основен акцент в доклада бяха показателите на металите, извлечени от вторични суровини и от отпадъци на базови индустрии. За 2017 г. от преработката на вторични материали в КЦМ АД са произведени 21% цинк /от общото производство на цинковата инсталация/ и 22% олово /от общото олово, произведено в оловното производство/. Благодарение на иновативните технологии преработването на отпадъци и извличането на метали от тях в КЦМ се осъществява с намелени емисии на парникови газове в атмосферния въздух.


Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж“ беше открита от министъра на икономиката Емил Караниколов. В своето изказване, той заяви че цифровизацията е основен двигател за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика. Министър Караниколов допълни, че е необходимо активното участие на всички заинтересовани страни в Европа, предприятията, публичните органи и гражданите.


На събитието присъстваха Ерик Мамер, директор на дирекция „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ към Европейската комисия и генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).


Конференцията беше организирана от Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).